Beter worden van een Onvermoede Ziekte

Ook in een systeem van veel welwillende en capabele mensen kan het zijn dat je door een fase van ziekte moet zien te komen.

Vaak voelt men zich pas echt ziek nadat de diagnose gesteld is. De ziekte had men echter meestal al veel langer. Niet zelden al vanaf de geboorte. (Franse Revolutie en de Trias Politica?).

Het uitoefenen van controle en toezicht is vaak geen plezierige taak. Maar echte professionals dwingen het af om … toezicht te krijgen en inzichtelijk te handelen en inzichtelijk hun persoonlijke belangen te laten zien.

Ook de mensen die werkzaam zijn in de rechtspleging hebben het recht om te gaan professionaliseren. De criteria voor professionaliteit zijn voor iedereen op de gehele wereld hetzelfde.

Wie wil er nu niet professioneler worden?

 

Leave a Reply