Familie Jeroen Denis spreekt dank uit voor steun. Meer en meer twijfel over rol van Iris van der Schuit. Oplopende tijd om uw reacties te beantwoorden.

de redactie

De redactie van deze site wil zich niet neerzetten als de spreekbuis voor de familie van Jeroen Denis. Graag zouden we de reacties via e-mail allemaal aan u op korte termijn 1 op 1 willen beantwoorden. Bij deze enorme aantallen van berichten gaat dat niet lukken.

Er is tot nu maar een paar keer kort contact geweest met de familie van Jeroen. Die contacten waren echter zeer intens en zeer informatief. En helaas zeer veel herkenning van wat er “standaard” gebeurt.

De familie (van Jeroen) is beloofd om alle betrokkenen die via deze site van meeleven met de familie van Jeroen hebben getuigd de dank van de familie over te brengen. De familie en de vriendin van Jeroen zijn lamgeslagen en niet tot veel contact in staat. Dat terwijl heel Nederland bereid is om de moeder van de broertjes, Julian en Ruben, te ondersteunen. Het ene ondersteuningsinitiatief na het andere.

Zelfs de burgemeester van Zeist spreekt met geen woord over het verdriet van de opa en oma “van de andere kant”. Schande!

Enkele dagen geleden gaf de familie aan nog over diverse dingen te willen nadenken. Mogelijk wenst de familie ook bij de uitvaart van Jeroen volledig met rust gelaten te worden. Duidelijk is dat de familie zich enorm in de steek gelaten voelt.

We kunnen niet anders doen dan te herhalen. We wensen u als familie en betrokkenen allemaal heel veel sterkte. Vanzelfsprekend wensen we ook moeder Iris van der Schuit en haar familie alle sterkte met het hanteren van angst en verdriet. Dat neemt niet weg dat we Iris en andere betrokkenen op de meest indringend mogelijke manier willen confronteren met het misdrijf dat zij blijken te hebben gepleegd. Dat opzettelijke kind-ouder-vervreemding een misdrijf is, is bij veel mensen een beetje weggezakt. Helaas is er deze gruwelijke zaak voor nodig om dat weer meer onder de aandacht te krijgen.

Hier is geen sprake van een vechtscheiding. Het is een eenzijdige actie van de moeder geweest om de vader bij zijn kinderen weg te gaan houden. Met een dodelijke afloop voor … Graag zouden we ons als redactie van iets anders hebben laten overtuigen. Wij dragen bijna alle moeders op handen, maar we moeten helaas uitzonderingen maken. Net zo goed dat er ook vaders zijn die niet deugen. We vragen iedereen die feiten kan aandragen die het verzoek aan de rechter van Iris ondersteunen en rechtvaardigen die feiten te overleggen.

Het moet duidelijk zijn dat hier sprake is van een strafzaak. Formeel is zelfdoding niet strafbaar meer, maar daarnaast zal vanaf begin deze week gesproken kunnen worden van ontrekking aan het ouderlijk gezag door een onbekende (ontvoering). Art. 279 Sr.

De term vechtscheiding wordt opvallend vaak als eerste door BJZ (en Raad voor de Kinderbescherming) en Justitie gebruikt. Het geeft hen een gemakkelijke basis om zelf uit de wind te blijven en op voorhand op te kunnen schalen naar maximale inmenging en maximale dwang. De statistiek zegt: meestal maximale dwang richting vaders. Of zijn we de Dwaze Vaders en Fathers for Justice ondertussen vergeten? Deden deze vaders het voor hun kinderen of alleen voor zichzelf?

Graag brengen we ook onder de aandacht dat de familie van Jeroen is onderworpen aan diverse onderzoekshandelingen en beslagen van bijvoorbeeld computers. Aan de kant van de moeder en haar familie hebben we nog niets vernomen. Dat moet ons ook bevreemden.

Graag zouden we ook in contact komen met Iris van der Schuit en haar familie. In het bijzonder wordt er ook meer en meer gesproken over de polariserende rol van de vader van Iris. Als dat allemaal geruchten zouden zijn, laat het ons alstublieft snel weten. Graag zouden we haar gelegenheid tot weerwoord willen bieden. Liefst zouden we onze standpunten volledig willen herzien. Nog liever zagen we de kinderen gezond weer terug.

slachtoffersjustitie.nl

 

 

Ruben, Julian en Jeroen Denis. Kinderrechter, BJZ en ex-partner maken weer 3 nieuwe slachtoffers. Wie kwam er op voor Julian en Ruben van der Schuit? Fijn als je moeder, Iris van der Schuit, je je vader niet gunt.

een redacteur

Het wordt tijd dat we met elkaar (mannen en vrouwen) voor vaders op gaan komen. Weer een oma en een nieuwe vriendin slachtoffer van bizar kindonvriendelijk kudde-gedrag. Weer een vader de dood in gedreven. Hoe lang gaat dit door?

De jeugdzorg (net als de politie) creeert steeds haar eigen gelijk. Ze doen dingen om een vader radeloos te maken. Vervolgens constateren ze dat de vader minder geschikt is om voor kinderen te zorgen, omdat hij radeloos en/of depressief is. Ofwel reden voor politie en jeugdzorg om in actie te komen. “Kijk ons eens voortvarend de zaken oppakken!”, wil men dan als beeld scheppen. Wij als redactie hebben ook diverse voorbeelden van de dood in gedreven moeders! Maar moeders die werkelijk suicide plegen zijn zeldzamer, is ons beeld.

Politie en jeugdzorg maken zich voortdurend schuldig aan het criminaliseren van mannen. Aan de andere kant proberen ze zaken die ze niet denken op te kunnen lossen, dood te zwijgen of te bagatelliseren. Er zijn geen problemen … en als ze er wel zijn dan komt het door boeven … ofwel (bijna altijd) mannen.

In een bij onze site bekend persoonlijk geval maakte Jeugdzorg Apeldoorn het zo bont dat ze achter de rug van een vader om, naar zijn moeder belden, dat ze zich zorgen om hem maakten. De betreffende moeder heeft dus toen inderdaad een vraag als antwoord teruggegeven. Zij gaf als antwoord: “Waarom hebben jullie mijn zoon dan met leugens en onwil zo radeloos gemaakt?” Toen werd het stil en liet de gezinsvoogd niets meer van zich horen.

De betreffende vader is zijn ouderlijk gezag ontnomen op voordracht van BJZ. Binnen een week is moeder naar het buitenland vertrokken om zich te herenigen met haar nieuwe echtgenoot. De kinderen mochten niet eens afscheid nemen van vader en niet van het grootste deel van hun familie. Dat de kinderrechter op zitting door de moeder was voorgelogen over het voornemen om naar het buitenland te vertrekken met de kinderen, boeide de kinderrechter totaal niet. Op een volgende zitting meldde BJZ zelfs … ja … wij waren wel op de hoogte. Vader heeft zijn kinderen al meer dan een jaar niet gezien. Hij weet alleen dat ze in het buitenland zijn, maar niet waar.

BJZ onpartijdig? BJZ komt ook voor de kind-vader-belangen op? De wetgever heeft ondertussen duidelijk in de wet opgenomen dat BJZ en kinderrechter ook voor het kind-vader-contact op moeten komen. De praktijk is echter dat de rechter de wet aan zijn laars lapt en blindelings de leugens van BJZ opvolgt. BJZ vindt het om heel veel redenen veel gemakkelijker om erin mee te gaan dat moeders de uiteindelijke baas over kinderen moeten kunnen zijn. Er zijn ons uitzonderingen bekend, ja. Dan zitten er vaak automatismen achter dat moeder al eerder kinderen uit huis geplaatst heeft zien worden, zich prostitueert, drugs gebruikt of b.v. bekend is met een behandeling voor een geestelijke stoornis. Een aantal academici bijt al een groot aantal jaren zijn tanden stuk op de vraag hoe het toch kan dat BJZ en Raad voor de Kinderbescherming zo gemakkelijk van leugens en onkunde gebruik maken. Voor “normale” mensen is dat niet te bevatten. Dat er zoveel gelogen wordt is volstrekt ongeloofwaardig. Maar helaas … het is waar. Een steeds groter deel van Nederland weet ook dat de Jeugdzorg volstrekt ziek is. De verantwoordelijke provinciale politiek heeft haar controle taak totaal niet uitgeoefend. Het is de vraag of het na de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten snel beter zal worden. De meeste gemeenteraden blijken ook niet toegerust om een goede controle uit te voeren. Veel van de discussies rond de kwaliteit van jeugdzorg zullen straks ogenblikkelijk worden dood geslagen met: “Ja dat was vroeger, de situatie is nu totaal anders. Laten we toch naar verbetering in de toekomst kijken en niet meer naar de oude koeien.” Ofwel de crimineel ondeskundige jeugdzorgers en gelieerde kinderrechters blijven gewoon zitten.

In onze beleving zitten er verantwoordelijke “ratten” achter het in de dood drijven van Jeroen Denis. Die mensen zouden ter verantwoording geroepen moeten worden. Blijkbaar heeft Iris van der Schuit niet voor het belang van haar kinderen op willen komen. Het belang was dat de kinderen hun vader in hun leven wilden houden. Iris is absoluut medeschuldig aan de dood van Jeroen. Indirect … dat is heel hard gesteld … is ze medeschuldig … aan wat haar kinderen is overkomen. Het is zeer onfris dat zij zich zo gemakkelijk in de onschuldige slachtoffer rol probeert te manoevreren. Het is haar verzoek aan de rechtbank geweest om Jeroen minder zorg aan zijn kinderen te laten geven! BJZ blijkt daar moeders steeds blind te ondersteunen !!! Sterker nog. BJZ ziet er vaak een belang in om moeder daarin aan te moedigen. Daarmee wordt de zorgverlening namelijk overzichtelijker en hoeft door de jeugdhulpverlener nog maar met 1 ouder zaken te worden gedaan.

In onze beleving is Iris van der Schuit inderdaad ook slachtoffer in de zin dat ze zich op heeft laten jutten door de jeugdzorg en haar omgeving. Met zeer dramatische gevolgen. Onze ervaring leert dat wanneer moeders niet door derden zo worden “gesteund” ze anders handelen. Dan blijkt een moeder haar ex-partner als vader nog dingen te blijven gunnen. Juist omdat ze dat haar kinderen gunt.

Het is zeker zo dat je kan stellen dat Jeugdzorg en kinderrechter ouders de dood in drijft.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de meerderheid van kindermishandelingen en een zeer groot aandeel van de kinderdodingen op naam komen van moeders! Het algemene gevoel is dat mannen steeds de daders zijn. Dat is volgens de statistieken absoluut onjuist.

Kinderen zijn hier steeds het slachtoffer… ook vooral slachtoffer van Justitie.
Nu dus … Ruben en Julian.

Ps:
De redactie probeert in contact te komen met ouders en familie van Jeroen.
Wij vinden het schandalig dat hij in de reguliere media al niet meer bestaat en liefst verder onbesproken wordt gelaten. Laat iemand even een e-mail sturen naar justitieslachtoffers@gmail.com. Wij denken wel veel aan Jeroen en zijn familie! Voor hen is er sowieso een dubbel gemis. Wat er ook gebeurt … verder contact met hun kleinkinderen zal hen niet gegund worden. Ook als de kinderen nog leven zal moeder en (op voordracht van) jeugdzorg dat niet in het belang van de rust van de kinderen achten.
Helaas: dat blijkt standaard protocol !!

Anass stond onder OTS. Collegiaal doorgeplaatst: bericht Martin Vrijland

Om onbereikbaarheid van deze informatie door overbelasting van websites of blokkades op sites te voorkomen neemt de redactie het artikel van Martin Vrijland zonder commentaar over.

De redactie neemt geen enkel standpunt in over juistheid of rechtmatigheid van verstrekte informatie. Bij een rechtmatige en redelijke vordering behoudt de redactie zich het recht voor onderstaande informatie te verwijderen.

Publicatie vindt plaats in verband met “groter maatschappelijk belang”.

Van groot belang is dat Anass onder toezicht stond/ of had gestaan. Ook hier was Bureau Jeugdzorg betrokken. De politie lijkt een soort reflexmatig gedrag te vertonen richting Bureau Jeugdzorg. De politie doet vaak zonder enige tegenspraak wat BJZ vraagt. Achteraf stelt de rechter vaak vast dat hetgeen BJZ gevraagd heeft, onrechtmatig is. Daarmee blijkt ook de politie regelmatig onrechtmatig te handelen.

redactie
justitieslachtoffers.nl

‘======================================================================’

Politierapport en rapport Forensisch Instituut van Anass, lees en huiver! *Update*

Posted on 11 maart 2013

‘======================================================================’

Van een zeer betrouwbare bron ontving ik zowel het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (UPDATE lees hier de toelichting van een arts) als het Procesverbaal van de Politie Haaglanden. Lees dit alles goed. Nog nooit eerder is een rapport zo overduidelijk gestuurd in de richting het antwoord wat men graag wil verkopen als de uitslag: zelfmoord!

Brief OM

We beginnen met de brief van het OM aan advocaat Spong. Voor de volledigheid wijs ik u erop dat advocaat Spong inmiddels niet meer het belang van de familie verdedigt. Welke advocaat dit dan wel is laat ik nog even in het midden.Brief-OM-aan-Spong

Het OM weigert op voorhand elke vorm van inzage. De houding is meteen één van “de hakken in het zand“. Als er dan toch sprake is van zelfmoord waarom is men dan zo geheimzinnig? Wat heeft men te verbergen? Waarom wil men niet eens de ouders begeleiden naar de exacte vindplaats om aan te duiden aan welke tak Anass zich (naar men beweert) verhangen zou hebben? Er is namelijk geen stevige tak op die plek!

Waarom krijgt de familie geen enkele foto te zien? Niet van het sporen onderzoek, niet van de autopsie, niet van het NFI! Waarom wel foto’s van Anass met sjaal op de beveiligings camera’s van de school? Past dat nu eenmaal goed in de beeldvorming van zelfmoord met sjaal?

Brief Nederlands Forensisch Instituut

Ik zal hier eerst de brief van het Nederlands Forensisch Instituut plaatsen om daarna enig commentaar te geven over dit in mijn ogen slordig en bewust slecht in elkaar geflanst rapport. Ik kan me niet voorstellen dat een goede advocaat hier geen kritische vragen op stelt. Anders heb ik ze namelijk wel!

NFI_pagina1NFI_pagina2

Valt u ook op dat er nergens gesproken wordt over onderzoek naar de geslachtsdelen of “lichaamsopeningen”? Behalve het gezicht en de hals wordt de rest van het lichaam van Anass niet besproken! De imam en twee andere getuigen die Anass gewassen hebben, hebben toch echt meer gezien! Binnenkort meer hier over! De imam heeft duidelijk uitgesproken dat er geen sprake kan zijn van zelfmoord.

Dit NFI rapport geeft er alle blijk van dat er een rapport aangepast is op de wens van het OM in plaats van dat er een volledig en gedetailleerde weergave van het gehele lichaam wordt gegeven. Niets over inwendig onderzoek. Men beperkt zich tot het hoofd en de nek.

Politierapport (Proces-verbaal van bevindingen)

Dan plaats ik nu het politierapport. Let u er vooral op hoe in beide rapporten gepoogd wordt om het zelfmoord verhaal sluitend te maken en er GEEN ENKEL ondersteunend bewijs geleverd wordt. Niets wordt er verteld over de periode tussen verdwijning en vinden. Niets wordt er verhelderd over een mogelijk telefoon-spoor bij de telecom provider. Niets wordt er gezegd over wie Anass gevonden heeft en over de wijze waarop ‘elk vezeltje en elk grassprietje’ Peter R. de Vries omgekeerd is om een mogelijke moord uit te sluiten. Alles is ingezet op zelfmoord! Zelfmoord moet het zijn en zelfmoord is de richting waar men het rapport naar toe schrijft.

De belangrijkste vraag die ik heb is de volgende: WAAR ZIJN DE FOTO’S!??

Politie-Procesverbaal-pag1Politie-Procesverbaal-pag2Politie-Procesverbaal-pag3Politie-Procesverbaal-pag4

De sjaal van Anass

Om geloofwaardig te maken dat Anass zich aan zijn sjaal verhangen zou hebben komt men met foto’s van de school waarop zichtbaar is dat Anass een sjaal draagt. Maar waarom doet men wel zoveel moeite om die sjaal in beeld te brengen maar krijgt de familie geen foto’s te zien van de sjaal of de kleding zoals die aangetroffen is? Waarom krijgt de familie NIET de foto’s te zien van Anass in gevonden toestand? Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet?

Zat er wel mos op die sjaal? Zat er wel mos op de handen? Bewijs dat eens!!! U kunt het wel zeggen, maar wij willen bewijs! Wij vertrouwen U Overheid niet meer! Kom met ondersteunend beeldmateriaal! Op zijn minst naar de familie! Er zijn te veel openstaande vragen (zie onder)!!

Anass-sjaal

Lidtekens AnassHoe kan het dat Anass op deze foto (klik om te vergroten) een perfect horizontale wurgstreep van ongeveer 1 cm breed heeft en dat beide rapporten (NFI rapport pagina 1 & Politierapport pagina 3 onderaan) spreken over 5 cm breedte? Wilt u weten wat 5 cm is? Ga voor de spiegel staan en houd wijsvinger t/m pink voor uw keel en vergelijk die breedte met de striem in de nek van Anass. Dit is gewoon een bewezen grove leugen in beide rapporten! Lang leve de i-Phone (in dit geval)!

De sjaal als zelfmoord middel is simpelweg een verzonnen, in elkaar gedraaid verhaal. Punt 1 omdat er geen stevige tak in de boom is Punt 2 omdat de striem in de nek veel te klein is en meer duidt op een wurgstriem met een wurgband van 1 cm breed.

De boom

Onderstaan ziet u een filmopname van de vindplaats van Anass tijdens mijn aller eerste begeleiding daarnaar toe door twee oudere buurtbewoonsters. Oordeelt u zelf of iemand zich daar in kan verhangen. Let goed op de bomen. Op 2:14 minuut maak ik een shot omhoog. Daar zit simpelweg geen tak stevig genoeg om je aan te verhangen als 1.69 meter lang zijnde jongen.

En dan nog? Was de infrarood apparatuur van de helikopter kapot? Zaten de neuzen van de speur(drugs)honden verstopt?

 

Opvallend in het politierapport

In het politierapport staat geen verklaring voor de taser-plekken op het gezicht van Anass. Er wordt slechts gesproken over [quote] “oppervlakkige huidbeschadigingen in het gelaat“.

Wederom wordt ook in dit rapport in alle toonaarden gezwegen over inwendig onderzoek. Is Anass onderzocht op seksueel misbruik? En zo nee, waarom niet? En zo ja, waarom wordt daar dan geen verslag van gedaan? En nogmaals: waarom krijgt de familie geen foto’s te zien!!? Waarom lijkt er in het hele rapport ingezet te worden op een zelfmoord en wordt er met geen woord gerept over het sporen onderzoek!? Wat is er onderzocht? Welke sporen? Nogmaals: Waar zijn de foto’s? U kunt maar wat roepen!!

Pagina 3 bovenaan: “zich in de hals evenwijdige lopende indrukken bevonden met een patroon, welke overeen kwamen met de sjaal“. Welk patroon? Evenwijdige? Ik zie maar 1 streep van 1 cm! Nogmaals: foto’s van de sjaal om de nek graag! En ook alle foto’s van Anass lichaam!

Ook in dit rapport wordt niet of nauwelijks over de rest van het lichaam van Anass gesproken. Heel gehaaid noemt men alleen de lijkvlekken. Bent u ook zo benieuwd naar de getuigenverklaring van de imam en de twee andere mensen die Anass gewassen hebben? Zij beweren dat er toch echt meer aan de hand was met het lichaam van Anass! En waarom ondersteunt het OM dit niet met bewijsmateriaal in de vorm van foto’s naar de familie? Zijn ze de foto’s kwijt? Zijn de computers gecrasht? Wat gaan ze verzinnen?

Foto’s van Anass op vindplaats

Arts en patholoog Ann Maes zegt op pagina 2 van zijn rapport [quote] “Voorafgaande aan de  sectie werd mij enkele foto’s getoond van de overledene op de plaats van aantreffen“. De familie moet deze foto’s ook zien! Kom op met die foto’s! Maar ook de foto’s van het forensisch onderzoek graag! En natuurlijk alle foto’s van de lijkschouwing. Maar ook de foto’s van het postmortaal onderzoek in het ziekenhuis te Gouda. En de foto’s van het mos op de sjaal en kleding (alhoewel dat natuurlijk eenvoudig aan te brengen valt). Het Forensisch instituut kan wel wat roepen, maar als op voorhand door het OM vermeld wordt dat ze er alles aan zullen doen om te voorkomen dat er meer gegevens beschikbaar worden gesteld, is dat uitermate verdacht!  Elke stukje bewijsmateriaal moet op tafel komen!

Men gaat toch uit van zelfmoord? Dat is al in de media geroepen? Waarom zegt het OM dan (zie bovenste brief) [quote] “ben ik voornemens de rechter-commissaris te vorderen om mij machtiging te verlenen tot het weigeren van de kennisneming…“? Wat heeft men te verbergen? En als men nog rekening houdt met moord, waarom hoort de familie dit dan niet? Wordt de familie of iemand in de familie als verdachte beschouwd? Waarom WEL in de media roepen dat de politie zeker weet dat het om zelfmoord gaat en waarom dan zoveel moeite doen en zelfs dreigen met de rechter om NIET alle informatie te verstrekken?

Getuige verklaring

Volgens een getuige heeft de politie de eigenaar van het pannankoekhuisje aan de Storm van ‘s Gravenzandweg een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Waarom moet deze man zijn mond houden? Wat heeft hij gezien?

Openstaande vragen

 1. Wat waren de overige verwoningen op zijn lichaam op basis waarvan de imam en twee andere getuigen concludeerde dat Anass vermoord werd?
 2. Waar zijn de foto’s behorende bij de onderzoeken?
 3. Wat was het exacte tijdstip van overlijden?
 4. Hoe komt Anass aan de taser sporen in zijn gezicht?
 5. Waar was hij tussen het vindmoment van zijn fiets en het moment dat hij ’s ochtends gevonden werd?
 6. Wie vond Anass nu eigenlijk echt? De Duinrell bewaker, een agent of een onbekende vrouw met een Cocker Spaniel?
 7. Wie zette zijn telefoon uit?
 8. Welk spoor is er bekend van de telefoon bij de provider tot het moment van uitzetten?
 9. Waarom werd beweerd dat er grondig sporenonderzoek is verricht terwijl er een hoop rommel (inclusief condoom) op de vindplaats aangetroffen werd?
 10. Waarom is er sprake van een spel Geocaching op en nabij de vindplaat van Anass en is hier niets mee gedaan in het onderzoek?
 11. Waarom was er in een rouwadvertentie van de voetbalvereniging als sprake van zelfmoord terwijl dit nog niet de officiële lezing was?
 12. Waarom is er een COC adviseur die kinderen op basisscholen adviseert in de mogelijkheden van homoseksualiteit en transseksualiteit (ook op de school van Anass), die beweert dat hij een homoseksuele relatie heeft met een agent die zijn geheimhoudingsplicht schendt?
 13. Waarom beweert deze getuige dat hij van deze agent begrepen heeft dat er drugshonden zijn ingezet bij de zoektocht naar Anass?
 14. Waarom heeft de politie alleen flyers uitgedeeld met een telefoonnummer en niet alle buurtbewoners ondervraagt met een notitieblok of opname apparatuur?
 15. Wat is er onderzocht aan de ambulancemelding 17:43 uur in de straat van Anass?
 16. Wat is er bekend van de vermeende zelfmoord op de zelfde avond op het Duinrell terrein nabij de vindplaats van Anass?
 17. Wie zijn de (drie) blonde jongens waarmee Anass is gezien?
 18. Wie is de man in Joggingbroek die door de verslaggever van Omroepwest en een zoontje van een vrouw werd gezien?
 19. Waar zijn de inbeslaggenomen beelden van de getuige die een man zag rond 21:30 uur terhoogte van het pannenkoekhuis?
 20. Waarom hebben de helicopter en de ‘drugshonden’ (in plaats van speurhonden) Anass niet gevonden op de avond van de zoekactie?
 21. Zijn de camerabeelden van de Tango  tegenover het bosje in beslag genomen (zoals wel gebeurd is bij het pannenkoekhuis) en wat is daarop te zien?
 22. Zijn de medewerkers en beveiligers van Duinrell gehoord?
 23. Waarom was er zoveel politie aanwezig bij de begrafenis van iemand die zelfmoord zou hebben gepleegd?
 24. Waarom roept een Marokkaanse tijdens een interview bij Omroepwest op om te geloven in de zelfmoord en wordt door de (veel te gretig lachende) presentatrice het woord complottheorie gebruikt (zie dit Youtube filmpje)?
 25. Wat is de theorie achter zijn zelfmoord en dat Anass na een nacht rond te hebben gewandeld weer terug gaat naar het bosje om zelfmoord te plegen?
 26. Waarom weigert de politie de familie de vindplaats aan te wijzen?
 27. Waarom dreigt het OM met de rechter om verdere informatie te verstrekken?
 28. Waarom komt er geen enkel inwendig onderzoek voor in de rapporten?
 29. Waarom ligt de focus op de hals en het gezicht en wordt de rest praktisch genegeerd?
 30. Waar is het sporenonderzoek en de resultaten daarvan?

Samengevat

Men schrijft een rapport, maar komt met geen enkel ondersteunend bewijsmateriaal om de inhoud van het rapport aan te kunnen toetsen. In feite komt het er op neer dat er gezegd wordt: dit is het NFI rapport en dit is het proces-verbaal en daar moet u het maar mee doen. Het NFI liegt immers niet. De politie liegt ook niet. Dit zijn immers goud eerlijke mensen die trouw hebben gezworen aan de koningin! Aan wie? Ja, aan de koningin. Niet aan het volk, niet aan de ouders van een kind dat mogelijk vermoord is, nee aan de koningin. Maar hoeven deze instituten dan geen bewijs te leveren voor hun conclusies? Kennelijk niet! Ik ruik Machiavelli…u ook?

Share this:

Vind ik leuk:

Over martinvrijland

Martin Vrijland is een gewone Nederlands burger. Maar hij durft onafhankelijk na te denken over alle aspecten van het leven. Al zijn hele leven heeft hij moeite met bepaalde processen in de maatschappij die ogenschijnlijk door bijna niemand aangevochten worden of als problematische beschouwd worden. Het valt hem op dat veel mensen toch nadrukkelijk kudde gedrag vertonen. Hij startte deze weblog om mensen uit de kudde te trekken en zich daarboven te verheffen. Eye openers geven. Een geliefde quote van Morphius in The Matrix is: “This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill – the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill – you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit-hole goes.”. Een ander belangrijke quote van Morpheus uit The Matrix: “The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you’re inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.”

91 reacties op Politierapport en rapport Forensisch Instituut van Anass, lees en huiver! *Update*

 1. Pingback: Anass Aouargh – ANSAAR-Forum
 2. fleur98 zegt:

  Bij pagina 3 van 4 staat bij: wijze aantreffen stoffelijk overschot.
  ” Het stoffelijk overschot werd liggend op de grond aangetroffen.
  Om zijn hals was ZEER STRAK een sjaal geknoopt. ”

  Er wordt beweerd dat de sjaal om een tak heeft gezeten ( zelfmoord ). Er worden echter geen splinters van een tak gevonden in de sjaal van Anass maar uitsluitend aan één kant een spoor van algen ( aan de binnen of buitenkant v.d sjaal….. wordt niet specifiek benoemd ).

  Kan Anass met een zéér strakke sjaal om de hals van de tak zijn gegleden.
  Antwoord: Uitgesloten. Sjaal zat té strak om de hals. Bovendien waren er geen schaafwonden v.d tak ) aanwezig in zijn hals.
  Is de tak afgebroken?
  Antwoord: Uitgesloten. Hij was dan gevonden met de tak die dwars door de sjaal heen moest steken.
  Is de knoop v.d sjaal na geruime tijd losgeraakt?
  Antwoord: Uitgesloten. Hij lag immers op de grond met de sjaal zeer strak om de hals GEKNOOPT.

  De suggesties onder het kopje ” wijze aantreffen stoffelijk overschot ” waarbij wordt vermeld op welke wijze Anass wellicht op de grond was beland, is volstrékt onrealistisch dus lariekoek.
  Ook in dit gedeelte v.h rapport wordt het tegendeel van “zelfmoord ” aangeleverd cq aangetoond!

 3. Dat er sprake is van een ‘zwaarwegend opsporingsbelang’ kan dat betekenen dat er naast de ‘doofpot’ misschien toch nog een onderzoek loopt naar een misdrijf?

 4. sascha1234 zegt:

  Hallo Martin, goed stuk! Ik vroeg mij alleen af of jij eigenlijk de film hebt gezien die van het lichaam van Anass is gemaakt? Er zijn in NL ook onafhankelijke forensische onderzoekers die wellicht een licht kunnen werpen op zijn lichaam. Mocht deze tot volledige andere conclusies komen dan kun je de politie en het NFI hiermee confronteren. Misschien een idee?

  • Nee, ze willen immers niets geven..dus zelfs geen beelden aan de ouders.
   Ja een onafhankelijk onderzoek is wenselijk. Dit had een advocaat natuurlijk direct moeten eisen!

   • Maar wie/welke instantie zou dat ‘onafhankelijke’ onderzoek dan moeten uitvoeren?

    • bezorgdemoeder zegt:

     Ik heb op dit moment nog het meest vertrouwen in de paragnosten van “Het zesde zintuig”..nooit verwacht dat ik dat nog eens zou zeggen en ik verheug me enorm op een goede advocaat bij Pauw en Witteman!

     • De leugenmachine ‘de main stream media’ die vanaf dag 1 dit dwaalspoor heeft helpen verkopen gaat er zeker niet in betrokken worden. Zij hebben geen enkele credits opgebouwd.
      Sorry, maar ik kan niet zoveel met dit soort uitspraken. We hoeven geen paragnosten of andere bedriegers in deze serieuze kwestie. Gewoon de logische redenatie (door sommen complotdenken genaamd) volgen. Ieder mens met een gemiddeld IQ kan bedenken dat de uitleg die gegeven wordt niet klopt, onvolledig is en alles behalve antwoorden geeft.

   • sascha1234 zegt:

    Daar ben ik het helemaal met je eens! Ik had gedacht dat de familie van Anass foto’s en een filmopname had gemaakt met een iPhone zoals je dat kunt zien op de ‘still’-opname van Anass en dat die beelden evt. gebruikt kunnen worden voor een onafhankelijk onderzoek.

 5. Hoi Martin,
  Goed stuk weer! Wat ik alleen niet begrijp, is waarom je vragen stelt bij het spel Geocaching. Ik ben zelf een Geocacher. Het is een soort schatzoeken. Je zet de coordinaten van de ‘Cache’ (doosje met logboekje en evt. goodies om te ruilen) in je GPS, je gaat zoeken, je schrijft je naam op het logboekje in de cache, plaatst de cache weer terug en je logt online dat je hem gevonden hebt. Ik denk niet dat de politie er wat aan heeft om dit te onderzoeken. Aangezien dit gewoon een spel is. Het enige wat ze zouden kunnen doen is contact opnemen met de mensen die de cache die avond/nacht/ochtend gevonden hebben. Misschien dat hen iets gezien hebben. ALS de cache al gevonden is rond die tijd.
  Ik kon het toch niet laten om hierop te reageren, aangezien ik al eerder vraagtekens rond Geocaching zag.
  Ik lees graag je blogs, ben heel benieuwd waar het allemaal op uit komt.
  Groetjes Kelly

  • Dat kistje lag daar in het gefilmde luik op de vinplaats van Anass.
   Het gaat er dus vooral om dat dit aantoont dat de forensisch onderzoekers van alles onberoerd hebben gelaten. Dan mag je toch concluderen dat er niet echt minutieus onderzoek is gepleegd.
   En ik ben dat niet met je eens. Als je uit gaat van een mogelijk misdrijf behoor je letterlijk alles te onderzoeken.

  • berendopforum zegt:

   het maakt niet uit of er een doos met het spel risk of monopolie of geocaching lag in een luik, dat het niet is onderzocht is MEGA BIZAR. En ik kijk niet eens CSI.

 6. Om dit alles kun je Nederland ook geen rechtstaat noemen. Politie/OM maken uit wat voor rechter komt.Let wel O.v.J. is politie/OM functionaris 1 partij ! en brengt voor wat politie zegt.
  Meeste nabestaanden door verdriet overmand laten het daarom vaak zo! De politie/OM beerput is veel dieper als wij weten.

 7. berendopforum zegt:

  op website van forensisch instituut zie al snel dat bij gevonden minderjarigen zedenset(je) wordt afgenomen (van lichaamsopeningen, genatalia, evt haar), bij verdenking van een zedenmisdrijf.
  vraag me af of er sprake was van drogering/’onder invloed’ zijn / medicijngebruik en wat tijdstip van overlijden is.

 8. Al Haqq zegt:

  Dit is te bizar voor woorden! Ik heb vanaf het begin niet geloofd dat het om zelfmoord ging. Hoe kan Anass niet gevonden zijn, terwijl het bos al eerder op die dag doorzocht was. Bovendien werden er al uitspraken gedaan dat het om zelfmoord ging alvorens het onderzoek was afgerond.
  Wat een grove leugens over een onschuldige jongen.
  Ik wens de nabestaanden veel geduld en doorzettingsvermogen om de waarheid te achterhalen.

  لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِالله – Er is geen kracht of macht buiten die van God

  • maasdonk zegt:

   @all Haqq helemaal mee eens de hogere macht lost het op dit is niet de bedoeling van het leven op aarde leugens bedrog en massacontrole!!!
   Laat gerechtigheid komen voor alle slachtoffers van de zgn ,,elite,, in mijn wereld hebben zij een andere benaming nl scum off the earth maffiatrash!!!

 9. diannerocks zegt:

  Heeey Martin,
  Ik volg je blog nu al weken en wil je via deze weg laten weten dat ik ontzettend blij ben met jou als medeburger van dit o’zo fijne nederland….(bleeehhhh)
  Wat een werk heb je verzet….Ga zo door….tot de waarheid aan het licht komt!
  Ik ga nu eerst je stichting steunen met een kleine bijdrage!
  Je bent een kanjer! Arme Anass….Arme familie om zo bedonderd te worden….Arm Nederland….
  Dianne

 10. dat zwaarwegend opsporingsbelang, er wordt dus klaarblijkelijk nog steeds gespoord. Is het onderzoek nog niet afgelopen ?? Het slachtoffer lag op de grond.Is de tak afgebroken ????/Het wordt nu echt tijd dat er naast een advocaat een objectief particulier recherche bureau wordt ingeschakeld. Waar blijft de persconferentie. ?? De publieke omroep ? tegenlicht Zembla ??

  • Anti deVriesmaffia zegt:

   goed idee Sandra, neem jij dan even contact op met Tegenlicht of Zembla?
   of Pauw en Witwasman, of probeer Peter R e Vries anders, die heeft toch niets te doen.

   • berendopforum zegt:

    je was me net voor! dat wilde ik net typen, misschien komt (zelfverklaarde pedojager) P R de vries dit allemaal nog rechtzetten. Volgens mijn vergeten veel mensen naar de afbeelding in de header van deze blog te kijken………………. (Hint : Kennedy)

    • wandeltje zegt:

     Ik ben eens hééél benieuwd of we binnenkort (in pak ‘m beet 1 à 2 jaar) horen over bijvóórbeeld politie-”medewerkers”, van bijvóórbeeld bureau Wassenaar, die bijvóórbeeld zelfmoord hebben gepleegd c.q. onder miraculeuze wijze om het leven zijn gekomen c.q. in grote psychische moeilijkheden zijn gekomen….. (Voor de mensen die net inschakelen: zie zaak-Edith Post.)

 11. fleur98 zegt:

  De sjaal zat niet strak maar zéér strak om de hals van Anass, aldus het rapport.
  Daar past geen tak tussen!
  Ook de wurgafdruk in de hals van Anass geeft overduidelijk aan dat er geen sprake was van verhanging.
  De vader van Anass gaf aan dat zijn zoon is vermoord.
  Ik ben het daar 100% mee eens!

 12. Pingback: Familie Anass over lichaam en de advocaat |
 13. wandeltje zegt:

  En vanmiddag weer wat interessants gehoord.
  Er wordt gefluisterd dat de media, aanwezig op de donderdag dat Anass gevonden werd (MSM), het aanwezige publiek (lees: schoolgenoten en sensatiezoekers) werd geïnstrueerd om, als de camera’s op hen gericht werden, elkaar huilend in de armen te vallen…..
  Dat staat namelijk wel betrokken.

 14. Pingback: Eerste schandalen nieuwe paus | ThePostOnline

Geef een reactie

Volg

Get every new post delivered to your Inbox.Join 76 other followers

Gepest in de Zorg. Volhouden om Kwaliteitsonderzoek te doen.

Er blijkt bij hulpverleningsorganisaties en zorgverleningsorganisaties in het algemeen een schijnopenheid te zijn. Zogenaamd vindt men het belangrijk om klantvriendelijk en open met vragen en klachten om te willen gaan.

Recent bleek mij door afstemming met klokkenluiders in de geestelijkgehandicaptenzorg dat de wijze van pesten van clienten en zorgers van clienten vrijwel identiek is als de wijze van pesten in de jeugdzorg. Er zijn zelfs al aanwijzingen dat in de ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen hetzelfde te zien is. Tot mijn grote ontsteltenis blijkt de wijze van ketencorrumpering in de tbs-inrichtingen en penitentiaire inrichtingen vrijwel identiek te verlopen. De bureacratische ongevoelige, routinematige goedkeuring van tbs-verlengingsverzoeken door de rechter, blijkt een exact evenbeeld van de bizarre, routinematige goedkeuring van verzoeken voor verlenging van OTS. Het grote verschil bij de OTS voor jeugdigen is dat de initiele toekenning ook een routineuse, kritiekloze handeling is van de rechter. Vele studenten in HBO en WO-onderwijs zien hier meteen de getoonde video van Milgram. Als we ons niet te veel met een slachtoffer hoeven te identificeren, dan zijn we bijna zonder uitzondering allemaal in staat tot het toebrengen van dodelijk letsel. We praten meer goed naarmate er meer mede-pesters in onze groep hetzelfde zeggen en doen (Asch).

Toen ik de voormalige president van de rechtbank Zutphen over waarheidsvinding en de eindverantwoordelijkheid van de kinderrechter interviewde kwam mr. G. Vrieze met het argument van de “lijdelijke rechter in het civiel recht”. Op dit moment staat dat zelfs op de site rechtspraak.nl. Deze site blijkt ook oorspronkelijk erg veel het geesteskind van Vrieze te zijn geweest. Eerlijk is eerlijk, daarvoor wil ik persoonlijk Vrieze heel veel lof toezwaaien.

Maar het verhaal van de “lijdelijke rechter” klopt totaal niet. Het is waar dat de rechter niet mag weigeren om recht te spreken. Ook al vind een rechter een wet onuitvoerbaar, hij moet een uitspraak over de voorgelegde rechtsvraag doen. Zoals eerder beschreven, heeft hij een noodprocedure waarbij hij jurisprudentie mag creeren of mag volgen om tot een uitspraak te komen.

Met “lijdelijke rechter” wordt bedoeld dat het aan de partijen is om (al dan niet via een verplichte advocaat) de werkelijkheid bij de rechter onder de aandacht te brengen. Belangrijk in een college van Vrieze was: iedere partij dient gelijke toegang tot de rechter te hebben. Daar houdt Vrieze zich dus bewust weer geheel van de domme. Hij probeert eraan voorbij te gaan dat in de jeugdzorg de Raad voor de Kinderbescherming en BJZ steeds een 24-uurs toegang tot de kinderrechter hebben. Niets gelijke toegang dus. In de sfeer van TBS en penitentiare inrichtingen is er ook een 24-uurs toegang tot de rechter via het OM. Ook daar weer niet een gelijke toegang tot de rechter.

Het OM heeft directe toegang tot een rechter-commissaris, maar een verdachte of veroordeelde niet. De rechter-commissaris heeft geheime gesprekken met politie-functionarissen. De rechter-commissaris kan onderzoeken zo inrichten als het hem goed dunkt. Hij mag er zo lang over doen als hij wil. Hij mag het zo lang laten liggen als hij wil. Hij mag er de personenen in betrekken die hij wil. Het wordt een verdachte of veroordeelde niet toegestaan om bij een verhoor van een politiefunctionaris aanwezig te zijn. Als hij geluk heeft, is zijn advocaat bij een verhoor of andere onderzoekshandeling aanwezig. Advocaten blijken daar allerlei diensten gewoon simpelweg te kunnen weigeren. Advocaten weten heel goed dat de Orde van Advocaten bij klachten daarover zich feitelijk niet in de zaak wil gaan verdiepen. Met een schitterend eufemistisch woord voor “niet de zaak inhoudelijk willen bekijken”, noemt men dat: marginaal toetsen. Dhr. mr. Hoeksema heeft hierover al het nodige aan het parlement gerapporteerd. Over gelijke toegang tot de rechter gesproken. De rechter-commissaris stelt zijn onderzoeksbevindingen in de mij bekende gevallen niet eens aan de verdachte of veroordeelde (of diens advocaat) in afschrift ter beschikking. Alleen de collegiale rechter die in de hoofd-procedure heeft te oordelen, krijgt de bevindingen.

Ofwel advocaten kunnen hun gang gaan. Kan je disfunctioneren van advocaten dan aan de rechter voorleggen? In theorie ja. Maar ik beschik persoonlijk over een concrete procedure bij de kantonrechter, waarin de rechter “niets doen en niet communiceren (tussen advocaat en zijn client)” goedkeurt. Betreffende rechter keurde zelfs de hoogte van de declaratie goed waarin meer dan 24 uren in een etmaal werden gedeclareerd. Ik kende alleen het grapje onder advocaten. Dat een rechter dit ook werkelijk zou besluiten, had ik natuurlijk uitgesloten. Dat alles dus in het kader van de “lijdelijke rechter” die zich niet al te druk mag maken om actief op zoek te gaan naar de waarheid. Het aantal beschikkingen van procespartijen waar al op basis van oppervlakkige studie bepaald kan worden dat het civiele dwalingen zijn, is enorm. Heel veel partijen gaan niet in beroep in verband met gebrek aan vertrouwen of in verband met het ontbreken van de middelen daarvoor. Hoogleraren die studenten werkelijke beschikkingen laten nalopen op juistheid komen tot schokkende bevindingen.

Zodra iemand met een verweer gaat komen dat iedereen weer een eigen waarheid kan hebben, is de werkelijke reden meestal dat de echte argumenten tekort schieten. Dat is een argumentatie voor een gelovige dat God toch echt zou kunnen bestaan, hoewel we nooit harde bewijzen te zien krijgen als we erom vragen. Het is het argument van wetenschappers die geen hard, empirisch onderzoek op basis van herhaalbare waarnemeningen kunnen doen. Dhr. Stapel, andere sociaal-psychologen en andere gedragswetenschappers neigen wel eens tot dit argument. Beta-wetenschappers … halen hier veelal hun neus voor op.

De meting van een snelheidsovertreding is echt 1 waarheid. De rechter heeft geen boodschap aan uw eigen andere waarheden. Een niet betaalde rekening van 100 Euro, blijft een bedrag van 100 Euro. De som van 1 en 1 blijft 2. Als uw waarheid een andere is dan doet die er niet toe.

De rechter is vaak erg eerlijk en duidelijk. De waarheid van een politie-agent is voor hem meer waar dan uw waarheid. De agent is daar zelfs voor beedigd. De waarheid van medewerkers van zorg-instelingen blijkt voor het gemak door de rechter ook een hoger waarheidsgehalte te hebben gekregen. Niet voor niets wordt er voor gepleit om gezinsvoogden ook een eed te laten afleggen. Krijgen we meer integere bankiers als ze een eed hebben afgelegd? Zijn politie-agenten zorgvuldiger geworden in hun processen verbaal? Zijn beeidigde taxateurs juistere waardebepalingen gaan afgeven? Is er ooit onderzoek naar gedaan?

Alle medewerkers weten dat de rechter blind vaart op hun rapportages. Vanuit kwaliteitsmanagement is het een absoluut gegeven dat daar een zeker “oprekken van de waarheid” gaat ontstaan. Dat is een statistische zekerheid, niet een geringe waarschijnlijkheid. Iemand die vrijelijk kan verklaren en daar nooit enige controle op ontmoet, zal een grote vrijheid gaan nemen. De algemene zekerheid is steeds: er zal gejokt gaan worden.

Volksvertegenwoordigers hebben duidelijk gemaakt dat de rechter goed moet checken of deskundigen en andere medewerkers bij ketenpartners van justitie de waarheid spreken en naar waarheid (volledig, tijdig en juist) over bijvoorbeeld kinderen verklaren.

Nu blijkt dat in diverse ketenprocessen de rechter weigert om de wet uit te voeren. Als laatste in de keten durft zelfs de rechter te verklaren dat hij zich niet (meer) geroepen voelt om waarheidsvinding te doen.

In mijn colleges rechten heette dat nog: de rechter begaat een onrechtmatige daad, subsidiair een strafbaar feit, meer subsidiair een ambtsdelict, meest subsidiair … het halsdelict voor een rechter.

Nu begint mij duidelijk te worden waarom diverse hoogleraren niet zo’n hoge pet op hebben van advocaten en van rechters. Dat is erg jammer. Ik had heel graag nog een poosje in dat sprookje willen blijven geloven. In geschrift zal ik hier geen namen van hoogleraren noemen. In klein commite zal ik even vrij durven spreken als de betreffende hoogleraren. Dit is een moment dat ik me realiseer hoe ongelofelijk kostbaar vrije meningsuiting is. Van de andere kant realiseer ik me hoe enorm uit de hand gelopen de terreur in de ketenprocessen met de rechter zijn.

Zonder volledig te zijn, wie zij slachtoffer van deze gecorrumpeerde ketens? Ik noem:
– onze kinderen in de jeugdzorg
– onze (geestelijk) gehandicapte medemens in een zorginstelling
– onze veroordeelden in tbs- en penitentiaire inrichtingen
– onze patienten in medische zorginrichtingen (zoals ziekenhuizen)
– onze clienten in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg
– …

Het inrichten van toezicht moeten we echt ter hand nemen. We moeten er niet alleen over praten.

Met deze wetenschap verbaast het mij niet meer dat de president van de rechtbank Zutphen zonder enige collegiale gene liet passeren dat de veroordeelden in de Puttense moordzaak op basis van ondeugdelijk deskundigen onderzoek, onschuldig een levenslang uitzaten.

Bij nuchter onafhankelijk kwaliteitsonderzoek mag van mij een eed of belofte verder achterwege blijven. Laten we gewoon blijven herhalen dat jokken niet mag. En pesten ook niet!

Radeloze vader
oscar1966@live.nl

Voorvechter van openbaarheid mr. Ribberink overleden. Open vizier op Twitter verplichten?

Ons bereikte het bericht, dat mr. A.E.M. Ribberink (Ton) op 31 januari 2013 op 85 jarige leeftijd is overleden. Hij was algemeen rijksarchivaris van 1968 tot in 1988. Hij zette zich in voor de Rijksarchiefdienst. De huidige Algemeen Rijksarchivaris, Martin Berendse, verbindt  namens directie en medewerkers van het Nationaal Archief het volgende motto aan dhr. Ribberink: “Openbaarheid voorkomt mythevorming.”

Dhr. Ribberink overleed te Voorburg. Hij werd op 13 december 1927 in Amersfoort geboren. Correspondentie-adres: Forellendaal 750 2553 KL Den Haag.

Merkwaardig dat juist met de komst van internet mensen meer misbruik gaan maken van zich verbergen. Wanneer Twitter en Facebook worden gevolgd, is inderdaad te zien dat bekende en onbekende Nederlanders de meest vreselijke dingen over zich heen krijgen. De afzender blijkt niet traceerbaar. Misschien dat er een plicht moet komen om bij het publiceren via Twitter en andere sociale media je identiteit prijs te geven als je je persoonlijk tot iemand richt in de openbare ruimte?

Uw mening is welkom.

Tuchtrechtuitspraken tegen Jeugdrechtadvocaat

anonieme auteur,
bekend bij de redactie.

In december is door de Orde van Advocaten een nogal lugubere beslissing genomen tegen advocaat Jan van Ruth. Niet alleen Bram Moszkowicz wordt hard aangepakt door een deken, zo blijkt. Op 21 mei 2012 had Jan van Ruth ook al een veroordeling van de Orde gekregen. Zie daartoe de link: voorw_schorsing_4wkn_$YA2921$

In de laatste maand van 2012 is echter zelfs een volledige schorsing als advocaat opgelegd. Van collega’s heeft Jan van Ruth dus absoluut geen hulp gekregen om door een wellicht moeilijke tijd heen te komen. Kan de orde niet onderzoeken of er gezondheids- of familie-omstandigheden kunnen zijn die collegiale hulp vereisen? Kan een advocaat zich daar voor verzekeren?

Het definitieve verbod om nog als advocaat op te treden blijkt uit: def_schorsing_$YA3578$

Het Eindhovens Dagblad bracht ook het bericht. Jan van Ruth had het al zien aankomen dat de Orde hem aan de kant wilde zetten. Hij had zichzelf al laten schrappen van het tableau.

Voor verzorgers die hij bijgestaan heeft in zaken rond Bureau Jeugdzorg is het heel pijnlijk.
Velen weten hoe medewerkers van BJZ de meest vreselijke dingen tegen kinderen en tegen verzorgers zeggen. Dat er zelfs op grote schaal misdrijven tegen kinderen worden toegedekt, worden uitgelokt of zelfs door BJZ-medewerkers zelf worden gepleegd.

In zijn praktijk heeft Jan van Ruth alleen al 2 clienten bijgestaan die voor de rechter werden geconfronteerd met een “gekverklaring” van een deskundige, waarbij de deskundige bezwoer nooit die “gekverklaring” te hebben afgegeven. Ik wil het nog niet eens hebben over de kinderen die de BJZ werden ingezogen en die plotseling ineens ADHD en autisme zouden hebben. In Italie noemt men dat gewoon corruptie.

Hoe de gang van zaken in het tuchtrecht voor advocaten moet worden genoemd? Ik laat het aan de lezer.

Als je voor BJZ nog niet gek was, dan zul je het er bijna van moeten worden. Als je nog niet gek was dan maken ze je dat wel.

Sterkte Jan, we hopen dat je je snel herpakt en ons in onze strijd tegen BJZ niet in de steek laat! OK, U heeft gelijk … de strijd moet zich richten op de corrupte rechters. Willens en wetens zonder tegenonderzoeken deskundigen tegen betaling voor je laten jokken, mag dat corruptie heten? Als advocaat moet je natuurlijk nog voorzichtiger zijn in de bewoordingen die je gebruikt bij het disfunctioneren van rechters.

Moeilijk … zo niet onmogelijk vak, het vak van advocaat.

Zware aanklachten tegen Bureau Jeugdzorg met diverse voorbeelden van slachtoffers

Het onderstaande filmpje van TV Gelderland geeft weer een aantal cases van kinderen die door Bureau Jeugdzorg sterk zijn getraumatiseerd … en dus zwaar zijn mishandeld.

In Gelderland is ook actief: oudernetwerk.nl
http://www.oudernetwerkjeugdzorg.nl/

Zij krijgen ondersteuning van:
zorgbelang.nl http://www.zorgbelang.nl/
en in het bijzonder van Zorgbelang Gelderland http://www.zorgbelanggelderland.nl/

http://www.youtube.com/watch?v=sFT3MwMkRaA&feature=endscreen

Hoeveel bewijzen zijn er nu nog nodig om maatregelen tegen BJZ te gaan nemen?Waarom laten zoveel politici en media dit steeds liggen?

justitieslachtoffers.nl

Nieuwe titels over onafhankelijkheid van onderzoek, fraude en ketencriminaliteit.

Onderzoeksjournalist Frank van Kolfschooten beschrijft in zijn boek ‘Ontspoorde wetenschap’ tientallen  fraude- en plagiaatzaken in de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Met ‘Kroongetuige’ schreven Marc Josten en Rob Smits een roman over advocaten die verstrikt raken in de georganiseerde misdaad. Dhr. Josten is onderzoeksjournalist en dhr. Smits is functionaris bij het Openbaar Ministerie.

Van de hand van Pieter van Vollenhoven verscheen een boek over zijn ervaringen met onderzoek naar veiligheid. Het verscheen onder de titel: Hier onveilig? Onmogelijk! Het werd uitgegeven bij Balans. Pieter van Volenhoven benadrukt keer op keer het belang van onafhankelijk onderzoek. Helaas kan in het boek snel worden geconcludeerd dat Van Volenhoven erg voorzichtig moet communiceren. Gelukkig kan de lezer op voorhand zich zijn spagaat voorstellen. De verschillende eindrapporten van de zaken die hij beschrijft zijn vaak veel scherper en meer uitgesproken. Het onderstreept eigenlijk des te meer hoe moeilijk het is om voldoende ruimte te krijgen om onafhankelijk te onderzoeken en vrijelijk daarover te publiceren. De redactie heeft dit boek al wat beter bestudeerd en kan het zeker aanraden.

Van de site: http://www.maatschappijenveiligheid.nl/en-de-zilveren-prof-mr-pieter-van-vollenhoven-penning-2012-gaat-naar/

onderstaande tekst:
En de zilveren Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penning 2012 gaat naar …
Maandag 17 december was de Stichting Maatschappij en Veiligheid samen met de twaalf bronzen penning winnaars te gast bij de opname voor het Kerstconcert 2012 van De Telegraaf. Dit concert, dat plaatsvond in de kathedraal Sint Bavo in Haarlem, werd georganiseerd in het kader van de Telegraaf Kerstactie ‘Kerstgroet aan de Hulpverleners’.

Temidden van verschillende muzikale gasten was prof. mr. Pieter van Vollenhoven aanwezig om de zilveren penning uit te reiken aan Rob Smit uit Hindeloopen. Rob Smit was voorgedragen door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij voor zijn enorme inzet en uithoudingsvermogen als reddingswerker. De Stichting Maatschappij en Veiligheid feliciteert  Rob Smit van harte met de zilveren penning!

Niet te verwarren met Rob Smits, … toeval.

Leuk om even te vermelden:  Van Vollenhoven Institute in Leiden. Het is hier te vinden: http://law.leiden.edu/organisation/metajuridica/vvi/staff/

justitieslachtoffers.nl

 

 

Peiling van de politiek van non-communicatie. Brief redactie aan nieuw “slachtoffer” van Raad voor de Kinderbescherming, afwachtende advocaat en goedgelovige rechter.

Heel veel sterkte!

We wensen jou veel sterkte. We hebben een heel groot “lek boven”. Nu nog de grote groep mannen (ook vrouwen!!!!) die het betreft een duidelijk gezicht geven en voor goede samenwerking gaan zorgen.

We zullen met meer begrip en inzicht niet direct het verlies van onze kinderen voorkomen.
Laten we sterk zijn om ze terug te winnen en daarvoor blijven vechten. Advocaten zijn regelmatig meer blokken aan het been dan bijstand … helaas. Ze hebben helaas ook een enorm belang bij het heersende onrecht. Ze zijn er zelfs deel van. Het is als een dokter die nooit zieken krijgt, die in de verleiding komt om mensen zelf eerst ziek te maken.
De brandweerman die het wachten op brand beu is … en zelf fikkie stookt.

Dat lijken idiote voorbeelden, maar helaas komen eigenlijk gebeurd precies dit op grote schaal in de jeugdzorg. Als we niet naar die voorvallen zoeken (door kwaliteitscontrole en onafhankelijk toezicht) dan zullen we ze ook bijna nooit vinden. Heel soms geven betrokkenen het uit schuldbesef toe en laten ons “vinden” wat we niet aan het zoeken waren.
Veel van die “idiote gevallen” roepen een natuurlijk psychologisch proces bij ons op dat we waar mogelijk eerst onze “waarnemingen” proberen te ontkennen. Ontkennen komt dan neer op wel waarnemen, maar niet in het geheugen willen inprenten of willen inprenten met een beter draaglijke “valse/gekleurde herinnering”. Dr. Freud wist ons al te overtuigen dat dat zelfs een overlevingsmechanisme voor individuen is.

Wij zijn er getuige van geweest dat de jeugdzorg eerst onrust bij de kinderen veroorzaakte en vervolgens dat als alibi gebruikte om kinderen naar een jeugd-psychiater toe te sturen. Gezonde kinderen!!!! Van wie is een dergelijke jeugd-psychiater voor zijn inkomen afhankelijk?

Je raadt het al voor indicatiestelling en doorverwijzing zijn jeugdzorginstellingen afhankelijk van … van BJZ!!!!
Ons aangereikte kennis bij Economie Havo-3/4- en VWO-3/4 was:
– een monopolie is ongezond en leidt tot prijs en kwaliteitproblemen! (1 leverancier en meer afnemers)
– een monopsonie is ongezond en leidt tot prijs en kwaliteitproblemen! (meer aanbiediers en maar 1 afnemer)
Het was mogelijk ook stof voor Mavo-3.

Rechters en advocaten lijken geselecteerd te worden voor het sluiten van ogen en oren. Via de voormalige Rijkspsychologische Dienst (RPD) zijn zelfs bewijzen gevonden dat dit inderdaad al speelt bij de toetsing en selectie van kandidaten voor de opleiding tot rechter. Er lijken vrij duidelijk krachten op een rechter te werken om juist te voorkomen dat bewijsmateriaal van “verdachten en slachtoffers” bij de rechter terecht kan komen. Ze moeten bereid zijn het bestaande systeem te willen blijven volgen … en vooral niet zelf kritisch na te denken.

Grappig is nu juist dat functionerende rechters een zelfbeeld presenteren dat zij onafhankelijk en “eigenwijs” denken te zijn. Zij zeggen tot hun uitspraken te komen zonder “last of ruggespraak”.

Het is nog maar kort geleden dat rechters op hun uitspraken de stempel lieten zetten “In naam der koning” of “In naam der koningin”. Juridisch was de laatste stempel zelfs fout. De functie van de koningin was volgens de wet namelijk koning (m/v).

Als erebaan ter genoegdoening voor loyaal optreden werden edellieden en hun kinderen door de koning tot rechter benoemd. Dit werd natuurlijk nooit zo geformuleerd. Bekijkt u eens de namenlijsten bij de rechtbanken en bij juridische publicaties. Nog steeds treffen we een lange lijst met mensen met adellijke titelatuur. Het wordt minder, maar nog steeds is er een oververtegenwoordiging van adellijke mensen in de rechtspleging.

Voor buitenstaanders blijkt het niet kritisch laten plaatvinden van waarheidsvinding ook in het strafrecht een groot probleem te zijn. Vele gevangenen blijken zonder objectief bewezen schuld levenslang te hebben uitgezeten. We zien hier helaas alleen nog maar het topje van de ijsberg. (Vergelijk de onderzoeken van Ton Derksen en anderen). Maurice de Hondt blijkt niet alleen goed te kunnen peilen en te kunnen rekenen, maar helaas heeft hij in veel meer gelijk. Ook hij liet zich in vergaande mate “motiveren” door wat er met een van zijn kinderen gebeurde door de “goede zorgen” van bureaucraten van de verkeerde soort. In het civiele recht is zakkenvullen en jokken een nationale sport !!

Studenten krijgen ook onomwonden te horen dat je alleen in de toptechniek en in het recht een topsalaris kan verdienen. Het gaat hier wel om onze kinderen !!!! Zij blijken niet een gewaarborgd recht op een gezonde opvoeding (met contact met beide ouders en families) te hebben.

Mijn casus (als redactielid) in het kort. Ik was co-ouder. Moeder wilde naar het buitenland kunnen verhuizen met haar partner. De oude vertrouwde list werd van stal gehaald: non-communicatie-strategie en diskwalificatie en criminalisering van de vader. Als iedere leek het ziet … waarom de rechter en de hulpverlening niet? Voor alle duidelijkheid: er zijn ook ratten van vaders die dit op moeders los laten. Resultaat is: achteloze ontvadering door uiteindelijk de rechter. Nog belangrijker:  kinderen met zware psychische beschadiging die vaak eindigt in Parental Alienation Syndrom (PAS).

De rechter maakte zichzelf willens en wetens schuldig aan zware mishandeling in vereniging. Ondertussen wellicht tijd om met een aantal ouders rechters daarvoor op de reguliere wijze aan te spreken: aangifte doen van mishandeling, dwaling, bedrog en plichtsverzuim in vereniging.

Probleempje: alleen als we met heel veel ouders tegelijk aangifte gaan doen tegen de ontspoorde functionarissen (rechters en “deskundigen”) vinden we een advocaat die dat bereid is voor ons op te gaan pakken. In individuele gevallen blijken advocaten zich niet hieraan te willen branden. Ze nemen je zaak simpelweg niet van je aan. Ofwel: de toegang tot het recht blijkt nihil te zijn.

Ook al is het direct vast te stellen dat je als ouder opkomt voor de rechten van je eigen kind, en dat je allerlei mishandeling van je kind kan bewijzen, dan nog zeggen de familie-recht advocaten steeds het volgende. “Als het je werkelijk om je kinderen gaat, dan probeer je je relatie met de andere ouder te normaliseren!” Ze willen blijkbaar niet zien dat in veel gevallen de andere ouder er allerlei belang bij denkt te hebben om: te doen voorkomen dat er “een slechte communicatie bestaat tussen de ouders”. Er zijn blijkbaar maar heel weinig mensen die de juiste definitie van “communicatie” willen vinden en weten toe te passen. Als de intentie van de zender is om een boodschap NIET over te krijgen dan is de communicatie vanuit de positie van de zender (meestal moeders!) nu JUIST OPTIMAAL. De jeugdhulpverlening zou dus moeten melden aan de Raad (Raad voor de Kinderbescherming) dat er in “onze” gevallen “een zeer goede” communicatie plaatsvindt.

Worden kinderen en vaders werkelijk gevolgd, en wordt ook de kwaliteit van de communicatie vanuit hun positie als zender en ontvanger gemeten, dan ontstaat een heel ander beeld. “Leuk om te weten” is dat de Raad voor de Kinderbescherming en BJZ zelf zeggen dat ze niet aan waarheidsvinding doen. Als je als “van kind te vervreemden” ouder doorvraagt dan komt dat “verdedigingsinstrument” tot inzet bij de jeugdzorgmedewerker. Ze zeggen feitelijk: we gaan ook helemaal niet (professioneel) onderzoeken! Feitelijk roepen ze maar iets om bij de rechter hun zin te krijgen en steun te krijgen voor wat ze doen. En belangrijker: later nooit ter verantwoording te kunnen worden geroepen. De rechter zei het immers ook! Het is een al tientallen jaren bestaand agreement tussen rechters en jeugdzorg om “elkaar in een rol te bevestigen”. Verdeel en heers heet dat ook wel. Wie bevestigt onze kinderen in hun rol dat zij graag beide ouders willen behouden?

Waarom doen rechters zaken met deskundigen die onomwonden zeggen niet professioneel deskundig te willen zijn?

In mei 2014 mengde zich eindelijk ook weer eens een andere academicus als kritischer toeschouwer op het bizarre doen en laten van de jeugdzorg. De econonoom emeritus hoogleraar Arnold Heertje kon zijn ogen en oren niet geloven in wat hij opgevoerd zag worden. Toegegeven: wat jeugdzorg en rechter samen te weeg brengen is ook niet te geloven. Je kan het pas geloven als je als ouder met je kind zelf slachtoffer wordt van het systeem. Dan is het dus te laat. Je kan dan niet anders dan proberen er te zijn voor als je kind behoefte krijgt om naar je terug te keren. Wachten en nog eens wachten. Ook het proces van (deels) ongedaan maken van de vervreemding kosten vervreemd kind en vervreemde ouder veel energie … en veel pijn. Deels ongedaan maken, want … de verloren kindertijd … geeft niemand hen terug.

Met een paar kritische vragen is ook meteen vast te stellen dat men weigert om bestaande wetenschappelijke kennis toe te passen. Het is dus ook niet verwonderlijk dat Pieter van Vollenhoven en de ombudsman en vele anderen vaststellen: de jeugdzorg is verre van professioneel … en helaas … de rechtspleging is dat DUS ook niet. Mijn (redactielid, steller dezes) werk was het om de mate van professionaliteit van medewerkers van justitie vast te stellen … gefocust op de ICT-mensen. Nu ik tegen wil en dank dat onderzoek ook moet doen bij mijn collega’s tijdens hun werk in het primaire proces, de rechtspleging zelf … moet ik van de ene verbazing in de andere vallen.

Namens
De onderzoekssite “justitieslachtoffers.nl”:
WILLEN WIJ ONZE KINDEREN ONSCHULDIG LEVENSLANG GEVEN?
Kijk ook eens op onze site:
http://www.justitieslachtoffers.nl/
Of richt uw reactie aan: justitieslachtoffers@gmail.com

Hoogachtend,
Redactie

 

(Bijwerking en aanvulling van dit artikel, op verzoek van lezers, op 1 september 2015. Eerste publicatie op 21 maart 2012.)

Nadere informatie over mr Quik-Schuijt

Mr. A.C. (Nanneke) Quik-Schuijt

foto Mr. A.C. (Nanneke) Quik-Schuijt Nanneke Quik (1942) is sinds 12 juni 2007 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer. Zij was tot oktober 2007 kinderrechter in Utrecht. Mevrouw Quik is voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften uit de Eerste Kamer.

SP
in de periode 2007-heden: lid Eerste Kamer

 
 

voornamen (roepnaam)

Anna Catharina (Nanneke)

 
 

personalia

geboorteplaats en -datum
Wageningen, 2 november 1942

 

partij/stroming

partij(en)

   PvdA (Partij van de Arbeid), van 1972 tot 2002
   SP (Socialistische Partij), vanaf 2002

 

 

loopbaan

   gerechtssecretaris eerste klasse, Arrondissementsrechtbank te Utrecht, van 1974 tot 1975
   (kinder)rechter-plaatsvervanger, Arrondissementsrechtbank te Utrecht, van 1975 tot 1990
   rechter Arrondissementsrechtbank te Utrecht, van 1 februari 1990 tot oktober 2007
   vicepresident Arrondissementsrechtbank (kinderrechter) te Utrecht, van april 1990 tot oktober 2007
   lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 12 juni 2007

 

 

nevenfuncties

huidige

   lid bestuur Stichting Expertise Centrum, kind in de pleegzorg
   adviseur Stichting omgangshuis “Tussenthuis” te Utrecht
   plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie jeugdzorg, Leger des Heils
   lid discussiepanel voor ‘Novum’ (tijdschrift van de rechterlijke macht)
   panellid radioprogramma ‘Schuld en boete’, Villa VPRO

vorige

   lid bestuur zes katholieke basisscholen
   lid bestuur sportvereniging
   lid parochie vergadering
   plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie Nederlandse Vereniging van vrij-gevestigde psychotherapeuten, van 1 januari 2001 tot 1 september 2005
   lid commissie van beroep Vereniging van Advocaat-scheidingsbemiddelaars, van 1 januari 2004 tot 31 december 2004
   docent juridische opleidingen OSR, Utrecht, van 1 februari 2005 tot 1 maart 2006
   docent opleiding Family Mediator Edumonde, vanaf 2001

 

 

opleiding

lager onderwijs

   “Ecole Communale” te Saint Michel-sur-Orge (Frankrijk)

voortgezet onderwijs

   gymnasium-a, R.K. “Edith Stein Lyceum” te ‘s-Gravenhage, van 1956 tot 1961

academische studie

   Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, van september 1961 tot 1 maart 1967

post-academisch onderwijs

   opleiding tot rechter (r.a.i.o.), vanaf 1967

overige opleidingen

   opleiding mediator te Haarlem, van 2001 tot 2002

stages e.d.

   stage bij de Raad voor de Kinderbescherming te Utrecht
   stage op een advocatenkantoor

 

 

wetenswaardigheden

verkiezingen

   Stond in 2011 bij de Eerste Kamerverkiezingen op de 9e (onverkiesbare) plaats op de SP-kandidatenlijst

woonplaats
Zeist

hobby’s

   volleybal
   wandelen

 

 

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te ‘s-Gravenhage, 18 maart 1967

kinderen
2 dochters

stief-, pleeg- en/of adoptiefkinderen
1 pleegzoon

vader
W.J. Schuijt, Wilhelmus Johannes

moeder
A. Boom, Antje

familierelaties
Dochter van W.J. Schuijt, Tweede en Eerste Kamerlid 

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de “reageer-keuze” aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.