Vervolg Wikipedia Lemma “Familiedrama’s met dodelijke afloop”

– Onderzoeksgroep Vervolgonderzoek Verheugt cs./ Redactie –

Vele jaren lang is een lemma op Wikipedia bijgehouden over “familie-drama’s met dodelijke afloop”. Dat lemma is op diverse plaatsen als bron gebruikt en is alleen al daarom belangrijk als naslag mogelijkheid. Ook als bron moest het natuurlijk steeds worden geactualiseerd en worden verbeterd.

Diverse auteurs hebben een bijdrage gedaan. Niet-betrokkenen hebben ondertussen dit artikel verwijderd van Wikipedia.

Een discussie op Wikipedia blijkt meestal niet zinvol, daarom heeft de redactie het op zich genomen om een “thuis” aan het lemma te gaan bieden. Wellicht kan het in de toekomst weer een geschikte plek terug krijgen op Wikipedia. Voor ons is het duidelijk dat het lemma een belangrijk encyclopedisch doel dient.

De auteurs die op zich namen om op Wikipedia wijzigingen voor het lemma te maken, worden uitgenodigd dit voortaan hier te doen.

Een e-mail naar de redactie is een mogelijkheid: justitieslachtoffers@gmail.com. Een andere mogelijkheid is het toevoegen van Comment.

De onderzoeksgroep die het artikel (lemma) onder haar verantwoording heeft genomen bestaat uit mensen uit heel Nederland en heeft een wisselende samenstelling. De redactie neemt vanzelfsprekend ook een zekere (eind-)verantwoordelijkheid voor publicaties van de onderzoeksgroep.

Het verwijderen van het artikel heeft ongewild tot een duidelijk antwoord op een aantal hypotheses gegeven. Het blijkt duidelijk dat er een forse kracht gaande is om onderzoeksmateriaal rond het thema infanticide uit het publieke domein te verwijderen en ontoegankelijk te maken. Het artikel is niet verwijderd omdat mensen onjuistheden, onbetamelijkheden of dergelijke in het artikel aantroffen. Het is niet om inhoudelijke redenen verwijderd.

Het oorspronkelijke lemma op Wikipedia was ook niet geinitieerd of “overgenomen” door deelnemers van deze website of door iemand van de eind-redactie van deze website. Voor de verifieerbaarheid van gegevens en een vrijwillige aanspreekbaarheid van de redactie op de inhoud van het lemma heeft de redactie er voor gekozen om uit respect voor de oorspronkelijke auteurs de oorspronkelijke titel in ere te houden dus:

Familiedrama’s met dodelijke afloop. (bron voorheen: Wikipedia)

Na verwijdering uit Wikipedia blijken ook voor de bij de redactie bekende auteurs op Wikipedia een aantal zaken niet goed meer te kunnen terughalen. Dat kan tot gevolg hebben dat het lemma/ artikel voorlopig extra onvolledig zal blijven. Helaas kan de redactie het niet op zich nemen om garant te staan voor onmiddellijke volledigheid en juistheid. We zullen echter ons best doen.

Leave a Reply