Waarom het Burgerinitiatief Rechtspleging en Jeugdzorg?

Het burgerinitiatief bestaat uit 3 onderdelen:
– het burgerinitiatief Rechtspleging
– het burgerinitiatief Jeugdzorg
– oprichten en laten functioneren van Onderlinge Jeugdzorgvereniging Nederland (OJN)

Nog tijdens de zogenaamde transitie van de jeugdzorg wil OJN gesprekspartner zijn voor de gemeenten.

De noodzaak voor het burgerinitiatief mag voldoende blijken uit diverse publicaties van diverse auteurs op deze website.
Het blijkt ook uit publicaties op diverse andere websites en uit sociale media. Het blijkt ook uit diverse wetenschappelijke publicaties en wetenschappelijke onderzoeken.

De reden van slecht functioneren van jeugdzorg en rechtspleging moet worden gezocht in ontbrekende controle en toezicht van gewone burgers, de klanten van deze instellingen. Betrokkenen onderkennen zelf ook een groot gemis aan professionaliteit. Toch verandert er nauwelijks iets. Zeker gaat alles te langzaam. Daar kunnen onze kinderen niet op wachten. Het moet nu beter.

Alle ouders en verzorgers willen het beste voor onze kinderen.
Als vanzelf willen we dat met elkaar delen.

Zelfs voor andere kinderen zijn we bereid in nood … handen toe te steken.
Dat doen we met elkaar … voor elkaar.
We doen het voor het kind.

… iemands kind. (*)

Als we ons weer werkelijk als samenleving met elkaar verbinden, dan hebben we de jeugdzorg oude stijl niet meer nodig. Dan kunnen we zonder de leugens en het bedrog … “in het belang van het kind.” We hebben geen nieuwe oorlog nodig om ons te overtuigen dat kinderen vrede verdienen.

… Iemands Kind
… Ons Kind

(*) Iemands Kind … is ontleend aan de kunst-collectie “Iemands Kind” en een theaterproductie van Nijmeegs Opera- en Operettegezelschap in 2014.
http://www.benjethuisvoorhetdonker.nl/

2 thoughts on “Waarom het Burgerinitiatief Rechtspleging en Jeugdzorg?

  1. Pingback: Heidi Zandbergen geeft Waardevolle Informatie Over Juiste Standpunt Arnold Heertje | *********** Slachtoffers Justitie *********** (Zie de sitegebruiksvoorwaarden) (wachtwoord = auteursrecht)

Leave a Reply