Wikipedia_Mirror

De redactie:

Onder deze menu-optie zullen backup’s van Wikipedia-artikelen (lemma’s) verschijnen in een door samenstellers goedgekeurde versie. Momenteel vindt er op Wikipedia zogenaamd “vandalisme” plaats. Een aantal mensen probeert de zorgvuldig opgebouwde inhoud van Wikipedia te besmetten met onzin en bestaande lemma’s door truuks te laten verdwijnen. De serieuze sites willen zich daarvan distantieren. Op verzoek van auteurs op Wikipedia heeft de redactie ruimte op deze site ter beschikking gesteld.

De versie van het lemma zal moeten blijken uit een versie-datum. Op den duur zal Wikipedia waarschijnlijk het probleem van het vandalisme oplossen. Vanaf dat moment kan iedereen weer op Wikipedia terecht.

Op dit moment is de informatie op Wikipedia totaal niet meer betrouwbaar. Auteurs die volgens de algemeen gangbare mores wetenschappelijk wilden zijn en die steeds persoonlijk te benaderen waren, zijn nu genoodzaakt om op Wikipedia te gaan stoppen.

De lemma’s die op deze site zijn gepubliceerd zijn door de redactie steeds te linken aan de auteurs voor het lemma.

De redactie neemt normaal gesproken geen standpunt in over de juistheid van lemma’s. Daarvoor zal de redactie in contact brengen met de auteurs van de betreffende lemma’s. Of u kunt uw commentaar onder het lemma zetten in de vorm van een Comment-post.

De redactie

 

Leave a Reply