Bekende Slachtoffers van Justitie buiten Nederland. Alfabetisch personenoverzicht.

Weet u bekende personen die klokkenluider waren en/ of slachtoffer van Justitie in Nederland of een ander land: laat het ons weten door een e-mail te sturen naar justitieslachtoffers@gmail.com. Geef wel een toelichting en zo mogelijk een adres en/ of een telefoonnummer om deze persoon als redactie te kunnen benaderen. Aanvullingen of verbeteringen zijn steeds welkom.

Assange, Julian
Publiceerde documenten van een Amerikaanse klokkenluider over oorlogsmisdaden van de USA.

Buitenen, Paul van
Was Europees ambtenaar, klokkenluider en parlementslid. Werd door Justitie tegengewerkt. Paul had ook veel vandoen met Europese justitie-functionarissen.

Manning, …
Bezorgde Assange documenten om op WikiLeaks te publiceren waaruit bleek dat de USA oorlogsmidaden pleegde. Lange tijd kreeg hij geen proces en werd hij op internationaal afgekeurde wijze gevangen gehouden en mishandeld door de USA.

Poot, …
Legde duidelijk incompetentie en machtsmisbruik bij rechters bloot. Het betreft onder andere het functioneren van mrr Kalbsfleisch en Westenberg. De zaken werden bekend als de zaak Chipshol. Dhr. Poot senior woont inmiddels in Zwitserland.

Roy van Zuidewijn, De, Edwin,
Werd op illegale wijze onderzocht mede in opdracht van Justitie. Volgens Broertjens van de Volkskrant liet Prins Bernard hem onderzoeken. Op diverse manieren werden ambtelijke diensten misbruikt voor persoonlijke belangen van leden van het koningshuis. Een slaafs loyale houding van ambtenaren had desastreuze gevolgen voor de persoonlijke situatie van Edwin. Edwin verblijft momenteel (juli 2013) in Portugal.

Snowden, Edward
Hij onthulde (nogmaals) dat veiligheidsdiensten van de USA telefoon en internetverkeer op illegale wijze aftappen en internationale burgerrechtten schenden. In juli 2013 kreeg hij tijdelijk politiek asiel in Rusland.

Leave a Reply