Zelfdodingen door gas-explosies niet onderzocht door OM. Alarmerend aantal toch geen reden voor onderzoek.

– rechtbankverslaggever –

Het OM zegt steeds alleen onderzoek te doen als er een vervolging en bestraffing van levende personen uit kan voortkomen. Meer en meer blijkt dat een onhoudbaar standpunt. Lopende strafonderzoeken worden meteen gestopt als een verdachte overlijdt.

In de eerste plaats kan er ook sprake moeten zijn van veroordeling van rechtspersonen. Veelal gaat een nalatenschap geheel of deels over in het vermogen van een rechtspersoon, nadat een natuurlijke persoon komt te overlijden. Bij leven functioneren natuurlijke personen vaak in verschillende hoedanigheden in vaak meer dan 1 rechtspersoon. Het handelen van natuurlijke personen vermengt zich dus vanzelf met het handelen van rechtspersonen. Strafbaar handelen van van een natuurlijke persoon wordt vaak deels strafbaar handelen van een rechtspersoon.

Op dit moment blijkt een enorm aantal Nederlanders door economische delicten en zakelijke ellende de gaskraan in hun woning open te zetten. Vervolgens wordt de woning met gas opgeblazen. Naburige woningen van deze radeloze mensen worden vaak zeer zwaar beschadigd. Velen raken gewond.

In het algmemeen zou de samenleving gebaat kunnen zijn bij meer onderzoek naar “voorliggende misdrijven” die uiteindelijk tot moord of zelfdoding leiden.

Alle aandacht lijkt steeds te gaan naar de laatste zichtbare gebeurtenis. Het misdrijf in het verborgene dat de werkelijke oorzaak en aanleiding heeft gevormd, krijgt geen of nauwelijks aandacht. Dat betekent dat een groot aantal misdadigers de dans volledig ontspringt.

Het blijkt zelfs heel lonend om iemand zichzelf van het leven te laten beroven door georganiseerd pesten door personen en organisaties. Er is van diverse dictaturen bekend dat men zo probeerde af te komen van kritische mensen. Tot onze grote schrik blijkt deze, min of meer perfecte misdaad gewoon dagelijks ook in Nederland te worden gepleegd.

Iedere maand lijkt nu tenminste 1 gasexplosie een “verdachte” voorgeschiedenis te hebben.

Leave a Reply