Krimoorlog is begonnen. President Obama twijfelt over reactie. Rusland in oorlog met Europa!!!!!!

– MOSKOU – een verslaggever –

Russische luchtmobiele elite-eenheden van militairen hebben luchthavens op de Krim ingenomen. Dat betekend dat Rusland nu in oorlog is met Oekraïne. Rusland probeert tijd te winnen door te doen voorkomen alsof het binnenlandse eenheden van de Oekraïne zijn. Oekraïne laat weten dat dat niet het geval is. Het land zegt ook zich niet door Rusland militair te willen laten provoceren. Het weet dat Rusland een verdediging juist als extra argument voor sterker ingrijpen zal gebruiken. Precies als Rusland met Georgië deed. Voorlopig zal het land kiezen voor het oproepen van bijval voor een land in een underdog-positie. Op korte termijn zal de VN Veiligheidsraad bijeenkomen. Dat de Krim een zeer autonome provincie binnen Oekraïne vormt, doet aan de agressie van Rusland tegen het buurland niets af.

De grote vraag is of de wereld net zo zal reageren als op de Russische inval in Georgië. De gemiddelde burger van Europa heeft nauwelijks uit de media meegekregen dat Rusland weer een buurland was binnen gevallen. Kunstig hoe Rusland dit thema in het buitenland bijna stil heeft weten te houden. Oekraïne was bij monde van de president duidelijk dat een inval op de Krim als een oorlogsverklaring zou worden beschouwd.

De Verenigde Staten proberen zich zo veel mogelijk in nevelen te hullen. Duidelijk is dat Obama niet goed weet hoe te reageren. De NAVO is in vele plannen al heel lang aan het nadenken over hoe zou moeten worden gereageerd op uitingen van de zogenaamde Warmwaterpolitiek van de USSR en nu van Rusland. Poetin wil tegen desnoods een hoge prijs het strategische belang dienen, dat Rusland gemakkelijk de Middellandse Zee kan bereiken over (liefst eigen) grondgebied.

De positie van de Zwartezee-vloot is ook al heel lang een lastig dilemma. Oekraïne had met Rusland afspraken gemaakt om een basis te hebben in Oekraïne. Hoe lang zullen we proberen te ontkennen dat we hier een kiem hebben voor een volgende wereldoorlog? Vergeten we dat Oekraïne voor een groot deel tot Europa hoort? Beseffen we dat Europa nu weer in oorlog is? De impakt is vele malen groter dan de oorlog in Joegaslavie. Zullen Europa en de VS Oekraïne laten vallen?

Niet ingrijpen blijkt agressors vaak aan te moedigen om juist in oorlog te gaan. Wanneer horen we meer?

Leave a Reply