Verzwijgen Klachten tegen Politie is alarmerend. Doofpot bij Politie en Justitie. Opzet Ministerie van Veiligheid en Justitie.

– Redactie –

We kennen de recente filmpjes over onbegrijpelijk, onproffesioneel handelen van de politie in de Verenigde Staten. Voor de redactie reden om de Nederlandse situatie eens op een rijtje te zetten. Enkele dagen geleden werd ons weer een filmpje gezonden over politie-optreden op “verzoek” van BJZ en Raad voor de Kinderbescherming. De behandeling van kinderen door politie-functionarissen is nog steeds om “wanhopig van door de grond te zakken”. De politie lijkt zich gretig te bedienen van enorme criminalisering van mannen. De hoedanigheid van “vader van kind”, “bezoeker aan een minderjarige prostituee” , “man in nabijheid van een overledene”, “man in nabijheid van een snelle auto of motor” is meer dan gebruikelijk reden voor een man om slachtoffer te worden van “we zullen de zondaar wel eens een lesje leren”. De politie wenst daarbij niet eerst de moeite van waarheidsvinding doen. De macho-cultuur bij de politie leidt er nog steeds toe dat er vaak een patroon ontstaat van: ” Dames zie mij als man eens flink een man aanpakken. Mannen  kijk maar goed wat we met jullie doen als het de politie niet bevalt.”

De redactie krijgt maandelijks brieven en e-mails van mensen die op een merkwaardige manier door de politie zijn behandeld. Vuurwapengeweld is bij de Nederlandse politie nog niet aan de orde van de dag. Wel zien we op een aantal terreinen een toename. Door terrorisme dat hoog op de agenda staat, is de politie zenuwachtiger. In de afgelopen jaren heeft de politie zelfs bij kinderen geen aanwezigheid meer geaccepteerd van speelgoed dat sterk op echte wapens lijkt.

De redactie stelt vast dat er een groot aantal klachten tegen de politie lopen rond “intimidatie aanhoudingen” en misbruik van aanhouding op grond van “lokaalvredebreuk”. Uit eerste hand heeft de redactie zelfs een geval vernomen van een aanhouding voor lokaalvredebreuk waar de politie achteraf aan een directeur van een school vroeg om aangifte te gaan doen van lokaalvredebreuk, “omdat anders de politie geen grond voor aanhouding wist te hebben.” De betreffende directeur had namelijk helemaal niet gesommeerd om de school te verlaten. De aanhoudende agent (brigadier) vroeg de directeur “te sommeren” terwijl de betreffende “arrestant” al vast gehouden werd en helemaal geen gevolg aan een sommatie tot vertrek uit de school kon geven.

Een rouwende die in afwachting was van de komst van de uitvaartondernemer om zijn overleden vriend te laten ophalen, werd aangehouden omdat het volgens de agent ongepast was om de agent om zijn naam of dienstnummer te vragen. De man werd 3 dagen vast gehouden. De agent pleegde meermaals meineed. De rechtsgang over deze gepleegde meineed loopt nog.

Op grote schaal blijkt de politie achteraf aanhoudingsgronden te verzinnen. Zeer regelmatig wordt zeer grof in processen verbaal door agenten gelogen. De rechter voelt zich daar steeds machteloos. Nu er steeds vaker filmpjes opduiken, kan de rechter ook steeds vaker niet anders dan politie-agenten corrigeren. Helaas. In veel gevallen worden mensen op valse gronden aangehouden terwijl er geen getuigen aanwezig zijn.

Nog vers in het geheugen ligt een aanhouding van een fysiek gehandicapte man in Apeldoorn. Hij werd aangehouden bij een alcolhol-controle en vertelde dat hij MS had. De politie maakte daar na een ongerechtvaardigde aanhouding van: de arrestant meldde dat hij een mes had. “Mes” en “MS”, natuurlijk heel vanzelfsprekend om dat te verwarren.

Hopelijk blijven schokende filmpjes van schietende Nederlandse politie-agenten ons bespaard. Hoewel ligt ook meteen een herinnering voor de hand. Een ruime tijd geleden pleegde een Amsterdamse hondengeleider een reeks leugens in zijn procesverbaal. Hij probeerde achteraf een dodelijk schot op een feestvierende voetballer te rechtvaardigen. Zijn elftal genoten had het toekijken. Helaas niemand kon het filmen. De agent ging lange tijd vrijuit. Totdat … ja totdat … er een filmpje van de gebeurtenissen opdook.

Wat heel merkwaardig is: mensen kunnen feitelijk een valse aanhouding of een vals proces verbaal helemaal nergens bij het Openbaar Ministerie aangegeven. In ieder geval niet bij de politie, die weigert aangifte op te nemen. De politie heeft de mogelijkheid om klachten en aangiften tegen de politie zelf tegen te houden en uit de publiciteit te houden. In theorie zou er een mogelijkheid zijn om direct bij een officier van justitie een aangifte te laten opnemen. De redactie beschikt echter nog niet over voorbeelden dat dat lezers van Justitieslachtoffers.nl ook werkelijk is gelukt.

De politie meldt dat op diverse terreinen het aantal aangiften terugloopt. Nederland zou dus van mening zijn dat het allemaal veiliger is geworden. De politie verzwijgt echter dat als iemand vandaag bestolen wordt en de dader direct kan aanwijzen, de bestolene pas volgende week aangifte kan doen. Er zou grote achterstand zijn. De politie is in problemen gekomen door de reorganisatie. De politie krijgt te weinig geld. Etc., etc.

Waarom vermijdt de Nationale Ombudsman om zich uit te spreken over ambtenaren binnen Veiligheid en Justitie?  Waarom heeft de Nederlandse burger geen gelegenheid om op een gebruikelijke (professionele) manier over het functioneren van de politie te klagen?

Het ministerie van Justie en Veiligheid is al diverse keren door diverse mensen over het ontbreken van een juiste klachtenprocedure geinformeerd: helaas is er dus sprake van opzet en nalatigheid.

 

Leave a Reply