Gezinsvoogd zet rechter op het verkeerde been (vervolg). Reacties op TV uitzending 6 januari 2011 (vervolg)

Bron: site VARA Ombudsman (status 22 maart 2012)

http://ombudsman.vara.nl/Fragment-detail.8315.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=54890&cHash=0fafb5e7cf251fd6672983dfa7e4a885

 

In de eerste uitzending van 2012 onderzocht Pieter een klacht van Margreet de Wolff uit Apeldoorn. Zij was getrouwd met een predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk en kreeg negen kinderen met hem. Toen zij zich een aantal jaren geleden wilde laten dopen in een andere kerk ontstonden huwelijksproblemenen werd zij ‘uit het huwelijk en uit de kerk gezet’. De problematische echtscheiding zorgde ervoor dat de kinderen onder toezicht werden gesteld. Tot op een dag plots haar kinderen niet meer thuiskwamen.

 

Pag 1

——————————————————————————————————————–Door Drs. N.J.M.Mul op maandag, 05-03-12 21:31

Goede uitzending,
jammer is echter dat u de wet er niet bij haalde en daarmee ook eens de BJZ-bobo’s confronteerde: de wet zegt namelijk dat een OTS bedoeld is voor ‘hulp en ondersteuning’ in de opvoeding, evenals het feit dat een OTS alleen mag als én ‘kinderen met hun ondergang bedreigd zijn’ én ‘hulp in het vrijwillig kader niet mogelijk is’. Een UHP mag alleen als ‘Hulp in de thuissituatie niet mogelijk is’! Merkwaardig is dat zoveel ouders juist van die ‘hulp’ afwillen….en het toeval wil dat ik afgelopen zondag door 2 ouders benaderd ben met ongeveer de zelfde klacht: de schooldircteur zegt gewoon glashard: ‘wij hebben opdracht van de voogd NIET met u te overleggen en alle zaken rondom uw kind met de voogd te bespreken’… Dit is wettelijk onjuist, gezinsvoogden (beiden van BJZ/ Z-H en de andere N.H) gaan hun boekje vér te buiten door te doen alsof ze voogd (‘voogd’: als ouders uit het gezag gezet zijn wordt door de rechter een ‘voogd’ benoemd, bij een OTS is de ‘gezinsvoogd’ die zich ook wel ‘jeugdbeschermer’ noemt gewoonweg een BJZ-medewerker zonder duidelijke opleiding!) zijn en ouders uit het gezag ontzet… die schooldirecteuren geloven klakkeloos dat BJZ de ‘waarheid’ vertelt! Voor de duidelijkheid: een OTS laat het ‘ouderlijk gezag’ in stand!
Dhr. Gerritsen presteerde het terloops weer even om wederom om méér geld voor BJZ te vragen… doet hij al jaren als bestuursvoorzitter van BJAA. Het opperhoofd van de gezinsvoogden, Ton Moolenaar, wist de illusie te wekken dat er zo goed naar ouders geluisterd wordt als er onjuistheden en leugens in de BJZ-rapporten staan… heeft hij ooit met één ouder gesproken dan? (Feit: de onwaarheden blijft men herhalen, vaak jaren later nog!)
Merkwaradig dat ze zichzelf ‘professionals’ durven noemen met zoveel jarenlang voortdurend amateurisme: een professional heeft een bij WET vastgestelde opleiding, beroepsregistratie en -rechtspraak…
BJZ-medewerkers: ‘een St. die een BJZ beheert zorgt voor voldoende scholing’ (Dát staat in de wet!!) en verder niets….
Het aantal UHP was anders in 2008 al 11.999, dus véél meer dan gezegd in de uitzending.

Zie verder mijn petitie (http://petities.nl/petitie/waarheid-en-waarheidsvinding-in-het-familierecht) om eens die zittingsvertegenwoordigers onder ede te zetten (36.650 handtekeningen ontbreken nog) Het zou het effect hebben dat de leugens eens NIET straffeloos zouden kunnen!
Jammer dat u de kant van de vaders dan wel kinderen niet in beeld bracht, toch goed werk!
Meer info kan u vinden: http://dl.dropbox.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf met op blz. 12 een recept voor thuisplaatsing kinderen, blz 24 een aanwijziing om complete dossiers op te vragen!

Drs. N.J.M.Mul
(Ouder-ondersteuner in Jz-Kb zaken)

——————————————————————————————————————–Door Adoptievader op maandag, 05-03-12 11:00

veilig thuis…., ja, het kind behoort veilig (en met evt. een deskundige hulpverlening) thuis zich te ontwikkelen. Daar voelt het zich thuis.
(Dit was weggevallen).

——————————————————————————————————————–Door Adoptievader 3 op maandag, 05-03-12 10:50

Het is jammer dat de VARA-ombudsman in de uitzending van 2 maart 2012 deze overplaatsing naar roddelgemeente-vader niet heeft gecorrigeerd dat het geen UitHuisPlaatsing betrof doch een niet-gemelde schriftelijke aanwijzing, waarop dus geen beroep binnen 2 weken heeft kunnen plaatsvinden.
De SGJ heeft zoals een BJZ ‘betaamt’ weer onzorgvuldig gehandeld, met macht en ondeskundigheid, zonder diagnostiek, op eenzijdige meningen, gehandeld. –
Ook jammer is dat deze ombudsman is overgegaan op Twitter, waar men niet met onderbouwing een inbreng kan geven. =
Cliëntenondersteuners van ouderverenigingen zien de dossiers wel, zodat BJZ zich niet kan verschuilen achter “Het is privé”… Zij bestuderen de zaken en zien dat BJZ’s niet met diagnostische deskundigheid doch met insinuaties hun sociaal-werkersniveau willen opdringen, wsch. om bezettingsgraden te halen, wat niet in het (psychisch) belang van het kind is.

Het kinderen zonder zeer ernstige reden wegnemen van een of meer ouders ‘kennen’, geeft uiteindelijk een naar gevoel op latere leeftijd. Zie bijv. Spoorloos of de rootszoektochten, waaruit blijkt dat het niet-kennen van die ouder (na uithuisplaatsing of eenzijdige toewijzing na scheiding) een leven lang drukt op de psyche.

De gezinsvoogden hebben een ondeskundige (niet-diagnostische) macht om de inbreng van de gezag-hebber[s] te saboteren, wat bij ‘gewone gezinnen’ niet in het voordeel werkt van het kind, maar van werkgelegenheid:
http://dl.dropbox.com/u/2479159/Smoesjes%2Bmisleidingen%20door%20BJZ.12.pdf (copieer en plak in browser).
Het UitHuisPlaatsen is schadelijk voor een kind.
Wanneer er echt iets ernstigs aan de hand is, dan kan de dader en niet het slachtoffer het huis uit geplaatst worden!

Dus al met al:
= er kan vors BEZUINIGD worden op deze (BJZ)jeugdzorg.

Ouders kunnen beter naar een echte deskundige, een als arts geregistreerde specialist. BJZ indiceert, behoort door te verwijzen, maar doet naar de rechter (vals) alsof zij diagnosticeren, en rechters (duur) trappen er vaak in, ten koste van de ontwikkeling van het kind en de kind-ouderband.

Het is vreemd dat de sociaal werkers binnen BJZ (en LdH, WSG en SGJ) gewetenloos of te dom zijn om zo ondeskundig om te gaan met het werkelijke ontwikkelingsbelang van een kind, dat zich onveilig voelt in een pleegsituatie en veilg thuis.
Niet alle problemen liggen aan ouders met losse handjes.
Vaak kan met hulpverlening thuis veel veiliger aan de zgn. ‘bedreigde ontwikkeling'(BW1:254) gewerkt worden, veilig naar het ervaren van het kind. Niet veilig in de zin van de grote mens (gezinsvoogd) die het kind nauwelijks zag en niet diagnostisch heeft onderzocht, wat een gezinsvoogd ook niet kan.

Rechters hebben wel de macht maar zijn orthopedagogisch niet bekwaam, dus de stelling van BJZ dat ‘de rechter heeft beslist’, is een erkennen van hun en eigen ondeskundigheid. Het recht van het kind (IVRK art. 24) geeft het recht op de hoogst mogelijke mate van gezondheid en daarbij horende gezondheidszorg, dus geen speculatieve inmenging van niet-doorverwijzende BJZ.

Mogen we spreken van KINDERMISHANDELING DOOR BJZ en de POLITIEK die niet bezuinigd op deze falende BJZ-onthechting?! = Justitiële kindermishandeling. Niet in het (psychisch) belang van het kind.

Teeven heeft dit jaar weer 10.000.000 euro extra toegekend aan BJZ!

Al decennia roept de jeugdzorg dat ze gaan professionaliseren, en dat is nog steeds niet uitgekomen, en KAN OOK NIET op dit SPH-niveau voor sociaal werkster! Voor gedragsproblematiek heeft men een universitair studietraject nodig!

Eigenlijk mag volgens Grondwet artikel 94 dezulke justitiële kindermishandeling niet in het ratificerend land NL plaatsvinden.

——————————————————————————————————————-Door maakmegek op dinsdag, 17-01-12 12:55

Adoptievader inderdaad ik loop ook vast op de privacy dingen mijn ex heeft een stoornis ( welke was nog in onderzoek maar deze zal niet openbaar gemaakt worden.
Ze heeft een nieuwe vriend ( waar BJZ haar zorgen over heeft uitgesproken en il geen contact met deze man en mijn kinderen )
Jeugdzorg controleert dit niet en ik weet niet wat deze zorgen zijn ?

Ik loop dus vast en ondertussen zie ik me kinderen afglijden, gezien dat ik bewijzen nu wl aan het verzamelen ben hoop ik op korte termijn stappen te kunnen ondernemen ( gezien dat de instanties niets doen maar wel de zorgen uiten.

——————————————————————————————————————-

Door B doomen op donderdag, 12-01-12 19:48

WAAR ZIJN GODVERDOMME JE RECHTEN HIER IN NEDERLAND ? Als je toch een bewijs hebt van de dokter en van de rechter dat je bepaalde uitspraken en of afspraken niet hebt gehad of hebt gedaan, hoe kunnen ze dat dan gebruiken voor een rechtzaak ? En dan krijg je niet eens gelijk. Fijn rechtssysteem hebben we hier zeg!!!

Door Danny op maandag, 09-01-12 21:23

We hebben het ook meegemaakt. We hadden toen voor SGJ gekozen, omdat het christelijk standpunten zou innemen. Maar niks van dit alles! Ze gingen net zo smerig te werk als welke andere gezinsvoogd ook. En altijd maar feiten verdraaien ten nadele voor ons. Het ging erom ons zolang mogelijk vast te houden, om hun portefeuille!!! Gelukkig had de kinderrechter dit alles in de gaten gehad!!!!

——————————————————————————————————————-Door Drs. N.J.M.Mul op zondag, 08-01-12 23:24

Zo deze zaak en de uitzending overziend, samen met de reactie van de SGJ vallen mij een paar zaken op:
– Het betreft géén Uit Huis Plaatsing, maar een ‘wijziging hoofdverblijfplaats’ van de kinderen. Dat laatste is juridisch iets anders: die laatste kan namelijk zónder rechtelijk vonnis en is een bevoegdheid van de gezinsvoogd indien er sprake is van een onder toezicht stelling (volgens sommige rechters, andere weer niet!)
– Het neemt niet weg dat de medewerkers van SGJ aantoonbaar hebben staan liegen voor rechters: dit ‘mag’ juridisch wel, zij zijn immers NIET beëdigd en komen weg met ‘ik heb dat niet opgeschreven’ of zo (meestal is iemand anders de zittingsvertegenwoordiger) Ik ben daarom een petitie gestart om dit structureel liegen voor de rechter in familie zaken strafbaar te laten stellen. Dit kan eenvoudig: stel die zittingsvertegenwoordiger onder ede en maak hem bij wet verantwoordelijk voor alles wat namens zijn instelling door hem bij de rechter ingebracht is! Hier de link: http://petities.nl/petitie/waarheid-en-waarheidsvinding-in-het-familierecht
– Een derde punt: wat hier naar voren gebracht wordt is niet nieuw: al JAREN strijden ouders tegen de gewoonweg op ‘indrukken’ en ‘meningen’ gebaseerde rapporten met als doel kinderen uit huis te plaatsen, dit terwijl menig rapport van hoogleraren aantoont dat UHP eerder schadelijk dan nuttig is en er zelfs hoogleraren betogen dat IEDERE UHP overbodig is…waarom dan toch meer dan 12.000 UHP per jaar?

Wilt u eens meer lezen, kijkt u dan eens rond op bijvoorbeeld Hyves dan wel lees eens http://dl.dropbox.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf , met name hoofdstuk 6: ervaringen van ouders en kinderen over ‘jeugdzorg’!

Drs. N.J.M.Mul (ouder-ondersteuner in Jz-Kb zaken)
N.J.M.Mul@gmail.com

——————————————————————————————————————Door jeugdzorgingevoerde op zondag, 08-01-12 16:23

Het bizarre is dat de SGJ blijft ontkennen fout gezeten te hebben. Ze hebben er een verklaring uit gedaan, zie http://www.sgj.nl/download/Persbericht%20SGJ%20uitzending%20VARA%20Ombudsman.pdf

Maar ook daaruit blijkt weer dat niemand bevestigt dat moeder levensgevaarlijk was voor die kinderen en een spoeduithuisplaatsing daarom noodzakelijk was. De gezinsvoogd heeft dat beeld van moeder zelf bedacht en door niemand laten bevestigen. Maar in haar rappportage heeft ze net gedaan alsof ze het wél heeft laten bevestigen.

Dat is precies het kromme aan deze zaak en ook precies waar Pieter Hilhorst de vinger op legt.

Het kan best zijn dat moeder niet goed functioneerde, maar daar gaat het hier helemaal niet om. Waar het om gaat is dat er in Nederland regels zijn voor zulke situaties. Die regels houden in dat er dan externe expertise bij wordt gehaald om moeder te beoordelen en dat de rapportage daarover aan de rechter klopt.

In dit geval is dat niet gebeurd. Is moeder helemaal overleverd geweest aan het eigen rechter spelen van de gezinsvoogd. Het is onbegrijpelijk dat het SGJ dat niet in wil zien en dat maakt het SGJ tot een enge en onbetrouwbare organisaties.

——————————————————————————————————————-Door hv te e op zaterdag, 07-01-12 21:51

Men schrijft hierin ieder keer wie wel of niet fout zijn aan ouders.
Twee kijven twee schuldigen.
Het is en blijft een zaak dat de kinderen veilig zijn bij wie dan ook.
Alleen de stelling dat jeugdzorg bewust met voorbedachte rade gezinnen bewust om zeep helpen klopt en is mijn ervaring ook helaas.
Na een foute actie vd politie en justitie die de privacyregels geschonden heeft zijn wij de dupe van terreur. We vragen hulp en krijgen een bak ellende erbij ipv hulp door jeugdzorg. Je word onde 1 kam geschoren met criminelen.
Daarbij krijgt een ieder pleegouder onder jeugdzorg 600 euro per kind die ze beschermen in verzorgen.
Dat houd in, waar ik gezien heb, dat bij 5 kinderen een netto extra per maand van een kleine 3000 euro te incasseren is en dat de liefde voor het kind ook bij jeugdzorg niet voorop staat, maar het geld. Dat die 5 kinderen sexueel misbruikt worden in een pleeggezin interreseert ze niet, maar wel die gelden.
Dat bleek ook in augustus 2010 waarbij ons kind eerst terug mocht komen maar door de raad teruggedraaid werd en een inkomen voor een pleeggezin gegarandeerd werd. Daarbij zijn er spullen ontvreemd en hun geloof werd ons opgedrongen. Wij zijn alleen goed om geschoffeerd te worden.
De rechter interreseert het ook niet daar ze hun collegas niet af zullen vallen. De Nationale ombudsman heb je ook niets aan, dus we zijn aangewezen aan de vara zolang de overheid geen sensuur oplegt.
Dus SJG mag van mij ook naar de hel en de raad van kinderbescherming daarbij.
Het idee erachter waarvoor ze waren is goed, maar ze zijn dermate doorgeschoten dat zelfs mensen met zeer goede wil zwaar benadeeld worden en degene die het nodig hebben gewoon door kunnen gaan.
Hieruit blijkt dat misdaad loont en dat de extreme gelovigen dit ondersteunen is nog erger. Die werken dan in naam van God om iemand bewust te beschadigen. We zitten op Geert Wilders te schelden maar de extreem gelovigen die tot deze uitingen gaan zijn net zo erg.

——————————————————————————————————————Door SGJ-ervarene op zaterdag, 07-01-12 21:47

Beste één van de kinderen,

Ik wilde nog even benadrukken dat ik alle respect heb voor jullie verdriet. Maar juist daarom, deze nare scheiding is voor jullie moeilijk genoeg. Jullie zijn kinderen, nog volop psychisch in ontwikkeling, en dit is daarom ook met het oog op jullie toekomst heel erg.

Daarom moeten volwassenen jullie ontzien en lief voor jullie zijn en jullie laten kiezen waar je wilt wonen en verder niet bij de scheidingsperikelen betrekken. Ook het SGJ mag dat niet doen en die indruk krijg ik wel gezien jouw reactie omdat je de argumenten van het SGJ gebruikt, ik ken het SGJ.

Toch zitten zij hierin fout. Niet alleen mogen ze jullie hier niet bij betrekken maar ook was hun reactie echt helemaal niet normaal en de fouten van de voogd ook niet, maar dat zul je wel zien waarschijnlijk als jullie veel ouder zijn. Dat betekent dus niet dat jullie moeten kiezen voor jullie moeder, dat is een heel ander verhaal.

Jullie mogen kiezen voor wie je wil, denken wat je wil, geloven wat je wil. Denk maar goed aan jullie zelf en probeer als het even kan met beide ouders contact te houden, al is het maar een koppie thee met tegenzin en eens in de paar weken. Dat is voor later, als jullie volwassen zijn. Dan kun je die relaties misschien weer enigszins normaal krijgen.

Behalve dus als een of beide ouders jullie geestelijk, lichamelijk of seksueel mishandelt. Dan ben je niets aan ze verplicht. Hoe dan ook, een ontzettende rotsituatie voor jullie. Sterkte

(pag 2)

——————————————————————————————————————Door kim op zaterdag, 07-01-12 21:02

Ik zou graag het één en ander recht willen zetten wat betreft de uitzending van gisteren op de Vara. Hierin wordt niet gesproken of het terecht is of de kinderen daadwerkelijk uit huis zijn geplaatst, maar over de misstanden die Jeugdzorg begaat. Of de kinderen in dit geval terecht uit huis zijn geplaatst, maakt op zich niet zoveel uit.

De Vara wil in het betreffende programma bereiken dat de misstanden van Jeugdzorg aan licht komt. En naar mijn mening zijn ze daar heel duidelijk in ; JA, jeugdzorg maakt kritieke fouten en zeker ook in het gezin van gisteren. De voogd heeft valse verklaringen afgelegd waarin de huisarts van mevrouw en de crisisdienst als bron worden opgegeven. De huisarts én het crisisdienst hebben zelf een verklaring afgeven dat zij nimmer een diagnose hebben gesteld en hebben geadviseerd voor een ter uit huis plaatsing. Of het in dit gezin nodig was geweest, daar buiten gelaten. De voogd had aan waarheidsbevinding moeten doen en geen valse verklaring mogen afleggen.

Dit verhaal staat niet op zich zelf, er zijn er zovele. Waaronder ons gezin ook. Nooit is hier iemand over de vloer geweest om te bepalen of het veilig was voor onze zoon. Wij bevestigen ten zeerste dat er problemen waren in ons gezin, maar of er op deze manier ingrepen had moeten worden vragen wij ons heel sterk af. Het gaat erom dat Jeugdzorg zich aan de wettelijke procedures moet houden en daarbij ook hun fouten toe moeten geven, hierbij ligt dat ook aan de kinderrechter vind ik. Zij lopen als hondjes achter Jeugdzorg aan. Ook vind ik dat er 1 keer in de zoveel tijd gekeken moet worden in een gezin of het weer veilig is om een kind naar huis terug te laten keren, dit wordt bijna altijd nagelaten. En als een gezin dan zelf aanbied om een hulp traject in te gaan, dat Jeugdzorg/AMK/raad van kinderbescherming hiermee moet instemmen. En het gezin niet moet tegenhouden in het genezingsproces.

Wanneer wordt nu eindelijk de overheid op zijn vingers getikt ? Deze misstanden verscheurt gezinnen, dat achteraf helemaal niet nodig blijkt te zijn. Ik hoop ten zeerste dat dit in de toekomst niet meer mag en kan gebeuren!

 

 

——————————————————————————————————————Door SGJ-ervarene op zaterdag, 07-01-12 20:45

Beste één van de kinderen,

Het lijkt erop – en dat is begrijpelijk maar toch gevaarlijk – je laat meeslepen in deze strijd. Het gaat er gewoon om dat de rechtspositie van je moeder op een schandelijke wijze is geschonden. Dat is ook aangetoond, de gezinsvoogd heeft gelogen over zogenaamde verklaringen van de crisisdienst en de huisarts tegen jouw moeder. En ze heeft gelogen over contact met de rechtbank, weer in het nadeel van jouw moeder.

Natuurlijk mogen jullie hier als kinderen een mening over hebben, je mag graag bij de ene of de andere ouder willen wonen. Of je mag kiezen voor de ene of de andere kerk. Maar je mag niet doen alsof het recht van je moeder niet is geschonden in deze, want dat is het namelijk wél! En niet zo’n beetje ook.

Jullie privacy daarentegen is helemaal niet geschonden want er is niets inhoudelijks over jullie verteld. Dus ik begrijp je boosheid daarover niet, ik heb meer het idee dat jij betrokken wordt in een loyaliteitsconflict en argumenten van de ene ouder (en kerk) tegen de andere ouder (en kerk) je toe-eigent.

Ik heb erg met jou te doen en met je broer(s) en zus(sen). Maar probeer uit de strijd te blijven en je niet in een kamp te laten trekken. Dat hoeven jullie helemaal niet, jullie zijn de kinderen en volwassenen mogen het jullie niet aan doen om van jullie te verwachten dat je partij kiest voor de ene of ander en naar hun argumenten luistert. Dat is mishandeling, zo horen volwassenen niet met kinderen om te gaan.

Ze moeten aan jullie vragen waar je graag wilt wonen en dan mag je kiezen en dan is het wel netjes als je op bezoek gaat bij de andere ouder, mits die je natuurlijk niet lichamelijk, geestelijk of seksueel heeft mishandeld. Sterkte!

 

——————————————————————————————————————Door kind op zaterdag, 07-01-12 20:03

Goedendag allen,

Ik ben een der kinderen van deze familie. Ik betreur ten diepste dat het complete verhaal maar vanuit één punt belicht wordt. Velen van jullie die reageren kennen het verhaal niet. Mevr. Wubs is een kennis van ons, dat zij dus dingen weet waarvan jullie geen weet hebben is logisch. Ik heb (ik ben immers zo ongeveer het dichtstbijstaand) dingen gehoord in de uitzending die niet kloppen. Bovendien zijn er bij het maken van het programma dingen gebeurd die niet bepaald netjes zijn van P. Hilhorst. Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat de directeur van de SGJ zo reageert t.o.v. P. Hilhorst en niet op zijn vragen ingaat. Mijns inziens is dit programma berust op het verkrijgen van kijkcijfers. De VARA schendt ons privacyrecht, o.a. het ND (Nederlands dagblad) heeft deze privacygevoelige informatie overgenomen. Enkele andere media hebben grotendeels keurig gezorgd dat privacygevoelige informatie niet op hun site beland is. Hulde daarvoor. Het is zeer spijtig dat er niet gekeken wordt naar wat het beste voor ons (kinderen) is én geachte heer Hilhorst, ik wil u vragen op z’n minst een open excuusbrief op de site van de ombudsman te laten zetten. Ik vind het zeer kwalijk wat u hebt gedaan in uw programma.

Met vriendelijke groet,

gedupeerde

 

—————————————————————————————————————–Door op zaterdag, 07-01-12 19:14

Het laat me nog niet helemaal los dit vreselijke verhaal. Kom zelf ook uit de christelijk gereformeerde kerk en weet hoe intens de schijnheiligheid daar vaak is en ook hoezeer de mensen er zelf vaak van overtuigd zijn dat ze God aan hun zijde hebben. Ze tonen vaak – uitzonderingen daargelaten – geen enkel inzicht in zichzelf en intermenselijke verhoudingen en halen de wreedste dingen uit onderling. Daar vind ik dit een voorbeeld van.

Ook is het heel zielig voor de kinderen, natuurlijk. Gescheiden ouders, een gebroken gezin en daartussen een heftige godsdienststrijd. Maar dat betekent niet dat het beter voor deze kinderen zou zijn als er geen publiciteit aan gegeven zou worden, als het stil gehouden zou worden. Laat iedereen maar eens zien hoe erg het is, dat is ook erkenning van het leed en het verdriet van die kinderen. Want dikke kans dat die gevoelens in zo’n godsdienstig milieu helemaal vergeten worden, men is immers vooral met de kerk en het woord bezig.

Deze kinderen zijn op vreselijke manier de dupe. Maar het slaat nergens om om daarmee de conclusie te trekken dat het beter is voor deze kinderen als de zaak uit de publiciteit zou blijven. Ook is het echt niet reëel om naar de klachtenprocedures te wijzen want er zijn geen echt onafhankelijke klachtenprocedures in de jeugdzorg. Dus ik vind dat een heel makkelijk en naief verwijt, de meeste kans maken jeugdzorgslachtoffers bij de Nationale Ombudsman of bij Vara’s Ombudsman. Dat weet iedereen die een beetje verstand heeft van klachten in de jeugdzorg.

Het is goed dat de kinderen dit later nog eens terug kunnen zien en kunnen zien wat er allemaal speelde: een scheiding, godsdienstige ruzies en een extreem falende organisatie die ook nog op de hand is van een van de betrokken godsdiensten (kerken). Vermoedelijk trekken die kerkmensen van die verschillende godsdiensten aan ze en hun ouders, het is heel sneu. Het zou fijn zijn als de kinderen steun hebben bij elkaar en het zou fijn zijn als ze hun schouders zouden kunnen ophalen over die godsdiensten. Laat ze maar kletsen kinderen, letten jullie vooral op elkaar en op je ouders maar kies geen partij tussen hen. Het is genoeg als je van hen allebei houdt. En laat je geen verwijten maken door ouders of door kerkmensen of wat dan ook.

Sterkte! En ook de moeder want dit is wel echt onrecht! En het is ook echt erg dat haar ex-man dat onrecht goed praat.

 

——————————————————————————————————————Door Maria op zaterdag, 07-01-12 14:54

Mevrouw Wubs-Verhage!

Wat bent u een onchristelijke dame. Het gebrek aan respect, aan rechtvaardigheidsgevoel en de toon van uw bijdrage is meer dan schokkend. En u denkt dat God daarin achter u staat?

En wie plaatst hier de kerk in een kwaad daglicht? Dat doet u toch zeker helemaal zelf door te schrijven wat u doet?

Maria

 

—————————————————————————————————————–Door Dark horse op zaterdag, 07-01-12 13:40

Wat mij iedere keer opnieuw opvalt aan het AMK is dat men daar een ongelofelijke tunnelvisie heeft en dat wanneer onderzoekers eenmaal in hun hoofd geprent hebben dat ouders schuldig zijn, ze daar niet meer vanaf te brengen zijn. In ons geval was de AMK-melding afkomstig van de vorige school van mijn dochtertje, om de aandacht af te leiden van haar eigen falen met betrekking tot de veiligheid van de kinderen.

Wij hebben met deze school een goede verstandhouding gehad en niets leek erop dat ons kind daar niet de volledige basisschooltijd zou gaan volmaken. Totdat onze dochter met het verhaal thuis kwam dat 3 kinderen uit haar klas (speciaal twee zusjes) haar sloegen, uitscholden en seksueel betastten. Wij gingen hiermee naar de school en verwachtten een professionele reactie, die er op gericht zou zijn ons als ouders gerust te stellen en er alles aan te doen om verdere seksuele intimidatie en pestgedrag te voorkomen.

Het tegendeel bleek. De school weigerde haar eigen orthopedagoog met ons kind te laten spreken, laat staan dat ze in gingen op ons voorstel van een onderzoek door een onafhankelijke orthopedagoog (ook voor de school beter). Niemand van het schoolpersoneel mocht met ons praten (ook haar eigen juffrouwen niet) en angstvallig wachtte de school het onderzoek van de zedenpolitie af die wij inmiddels hadden ingeschakeld. (Dit om twee redenen; de onwelwillende houding van de school en het feit dat onze dochter zei dat het ook met andere kinderen in haar klas gebeurd was)

Het onderzoek van de zedenpolitie was oppervlakkig en hield niet meer in dan een inspectie van het schoolplein, de klas, de w.c’s en gesprekken met het personeel. Wederom werd er niet met onze dochter gesproken, ook al hadden wij de zedenpolitie daar uitdrukkelijk om verzocht. Volgens hen was de school veilig. Om de schijn van goede wil ten toon te spreiden naar de instanties, liet de school na ons lange aandringen toch een onderzoek doen door de eigen orthopedagoog. Dat betrof een klas-observatie (onze dochter zat thuis) en alles werd veilig bevonden.

Ondanks dreigementen dat de leerplichtambtenaar niet over ons als ouders te spreken zou zijn, en dat hij onze dochter onmiddelijk weer op school verwachtte, hielden wij onze dochter thuis. Het kind is 3 weken lang doodsbang geweest en vroeg iedere dag aan haar ouders of ze alsjeblieft niet meer naar die school hoefde? De leerplichtambtenaar is overigens de enige persoon geweest van de vele instanties en personen waar we contact mee hebben gehad die ons verhaal wel serieus nam. Omdat dat trucje met de leerplicht niet werkte, besloot de regiomanager een AMK-melding te doen en liet deze op naam zetten van de orthopedagoog, die onze dochter nooit gezien had. Er was geen arts betrokken bij de Commissie van Begeleiding, al loog de regiomanager van wel tegenover de Landelijke Klachtencommissie voor het onderwijs. (wat hij niet wist was dat de Commissie al over een document beschikte van de GGD waarin stond dat er op geen enkele wijze een arts betrokken was, of was geconsulteerd bij het doen van de melding)

Het AMK was vanaf het eerste moment volledig op de hand van de school en wij werden agressief bejegend door de casemanager in het bijzijn van een onafhankelijk getuige. Wij hebben tijdens het onderzoek keer op keer aangegeven dat de AMK-melding een afleidings manoeuvre was van de school, en dat de andere kinderen in de klas nog steeds gevaar liepen om van het trauma van onze dochter nog maar te zwijgen, maar daar had men geen boodschap aan. (Bij een onafhankelijke instituut waar zij later traumatherapie kreeg van een drs., werd een PTSS geconstateerd) Het AMK heeft overigens nog geprobeerd de therapie tegen te houden, door het instituut te melden dat het zeer schadelijk zou zijn voor het kind.

Momenteel zijn wij bezig de onderste steen boven te krijgen, over de rol van alle partijen die hebben bijgedragen aan de demonisering van ons gezin, zoals het AMK, de school, de zedenpolite (die achter onze rug om adviseerde tot de melding), en bepaalde verantwoordelijken bij de gemeente, die uit politiek-correcte overwegingen er weinig bezwaar tegen hadden wanneer wij als een ‘aso-gezin’ konden worden afgeserveerd, zodat een ‘zwarte school’, waar een blond meisje wordt mishandeld niet voor te veel opschudding gaat zorgen in de media.

Wat dat betreft hebben ze goed misgerekend, want inmiddels zijn we een jaar verder en heeft de Raad ons vrijgesproken. We werken aan een boek over deze doofpot, de tegenwerking door het AMK (die ons weer een dossier + contactjournaal stuurt waar belangrijke informatie aan ontbreekt) en het gemak waarmee scholen misbruik kunnen maken van zorgmeldingen. Nog steeds is niemand van de andere ouders op deze school (SIGNIS) ingelicht wat zich daar heeft afgespeeld, mogelijk ook met hun kind.

Wij vinden het bespottelijk dat hoewel wij onze zorgen over deze school hebben gedeeld met het AMK, BJZ, Families First, de GGD en met de Raad, er nog niemand heeft gekeken naar dat gezin waar de twee aanstichters van alle ellende vandaan komen. (Hoewel de echte ellende natuurlijk kwam door de valse melding van de school. Het horrorscenario dat je op grond van leugens je kind kan verliezen, terwijl je feitelijk het slachtoffer bent, tart iedere beschrijving!)
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com

—————————————————————————————————————–Door Adoptievader 2 op zaterdag, 07-01-12 13:00

De SGJ wil ook geen beter beleid voren, waar met wetenschappelijke onderbouwing voor een beter adoptiezorg-beleid wordt gevraagd.
Het is erg dat mensen die zeggen Christen te zijn, zo de waarheid verdoezelen.
Telkens deze structuur van BJZ goedpraten. Zie mijn andere reactie met onderbouwing.

—————————————————————————————————————————

Door Adoptievader op zaterdag, 07-01-12 12:56

Ik herken door andere zaken de smoesjes-attitude van gezinsvoogden en BJZ-bestuurders om aan werkgelegenheid of bezettingsgraden-halen te doen.

Het heeft niets te maken met zgn. veiligheid, zgn. bedreiging, diagnostische waarheidsvinding in het belang van de kind-ouderbanden van het kind (hechting is fundamenteel, en bij gemis van een ouder-kennen {Spoorloos of Uitzending gemist} kunnen kinderen later schadelijk gebukt gaan onder deze BJZ-attitude).

Wanneer je niets vind als BJZ-werker, dan beschuldig je zonder diagnostisch rapport te overleggen aan de domme rechters de ene ouder van een te vage stoornis, zoals wanen, borderline, anti-pedagogisch, en bewijs maar eens het tegendeel!!!

Er worden aan zulke ouders door de gezinsvoogdij van BJZ (en straks CJG) onmogelijke eisen gesteld om tot contact of terugplaatsing te komen. De smoes is of: de rechter is [zo stom geweest] zo te beslissen en is dus onherroepelijk; of: het kind is nu veilig; of: de ouder heeft wat wat privé is; etc.. Het is nergens toetsbaar!!! Behalve diegenen die het dossier van de familie mogen zien, de cliënt-ondersteuners, maar daar wordt zelden naar geluisterd door inspectie en politiek.

Er zijn ook rechters met iets meer geweten of inzicht:
Mr. P.A.J.Th. van Teeffelen is deeltijd raadsheer van het Hof te ’s-Hertogenbosch en plaatsvervangend voorzitter van de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht. Hij publiceerde in FJR, nummer 10, 2010, op blz. 248-249. Hij somt 3 knelpunten op, die door de opbouw der stukken voor een rechtsgeleerde al een waar zoekplaatje oplevert, laat staan voor ouders: “… Voor cliënten lijkt het in een aantal situaties dan ook een gevecht tegen windmolens in plaats van dat de hulp wordt verleend, waar het allemaal om begonnen is.
Het derde knelpunt heeft betrekking op de verantwoordingsplicht van Bureau Jeugdzorg. Het bureau heeft er jegens het hof nogal eens zichtbaar moeite mee zich te verantwoorden. Dat kan gemakkelijk leiden tot irritaties over en weer. Voor het hof is het de kunst om hoffelijk te blijven, ook al heb je soms grote problemen met de wijze waarop door het bureau in het verleden is gewerkt. Doordat er soms in een jaar weinig structureel aan een bepaalde zaak is gewerkt, ontstaat in het vraaggesprek nogal eens een pijnlijke situatie. Het bureau wil dan nogal eens een houding aannemen van: ‘wij weten het beter en u begrijpt niets van ons vak.’…
[Bij BJZ] is er weinig animo tot terugplaatsing. Uiteraard krijgen we als hof regelmatig die situatie ter beoordeling en een fatsoenlijk antwoord op onze vraag naar de inspanningen die worden gedaan om het kind terug te plaatsen bij de ouders krijgen we lang niet altijd. Ouders stellen de vraag wat zij moeten doen om de kinderen weer terug thuis te krijgen en krijgen daarop geen antwoord of worden min of meer met een kluitje in het riet gestuurd. … Onwillekeurig rijst dan de vraag nogal eens: ‘is het bureau er voor de cliënten of zijn de cliënten er voor het bureau?’”

Dit juridisch citaat zegt wel wat.
Het is niet één case, doch het is structureel zo bij BJZ.
Ouders lopen bij BJZ grote kans dat hun het kind wordt afgenomen zonder diagnose! ‘Gewoon’ op insinuatie; dat heet bij BJZ “onderzoek”, al is het een meningen-inventarisatie met partijtrekken door gezinsvoogd. Die heeft de macht en laat het ook gelden.
Besturen zeggen te werken met de Deltamethode, doch in de praktijk zien we dat wat ouders mogen opschrijven in de documenten van BJZ alsnog door een filter gaan.
Er is geen diagnostische en rechterlijke objectiviteit (LJN BD1113; IVRK art. 24; BW1:254-1: “ernstig” en na “falen” wordt vergeten; BW1:257 wordt zelden nageleefd door BJZ).
Na een OTS is er 60% kans op uithuisplaatsing; dat is schadelijk voor veel kinderen, maar dat weegt BJZ nooit af.

En dan te bedenken dat ouders niet naar BJZ hoeven, daar er ook jeugdpsychiaters zijn, die meer kwaliteit leveren, waar een kind recht op heeft.

Door BJZ krijgen veel rechters een verkeerd beeld over ‘hechting(sstoornissen)’.

Er wordt dus structureel gefraudeerd met de ervaringen die kinderen ‘mogen’ opdoen onder toezicht van BJZ.

 

—————————————————————————————————————–Door Henk op zaterdag, 07-01-12 11:34

De uitzending heb ik met krommende tenen bekeken.
Diverse delen roepen veel vragen op.
Maar vooral vraag ik me af waarom mevrouw De Wolff nú al contact heeft gezocht met de media. Er was een andere weg, ze kon met haar informatie nog heel goed terecht in diverse klachtenprocedures.
Nu heeft ze door zich voor de landelijke media te profileren als een slachtoffer de positie van haar kinderen geschaad.

 

—————————————————————————————————————–Door Gaya op zaterdag, 07-01-12 08:59

A.M. Wubs-Verhage!

Typisch een uitspraak van de zwarte kousen sekte waar u klaarblijkelijk toe behoort..
Dus wat u betreft mag een gezinsvoogd liegen en bedriegen om haar standpunt maar duidelijk
te krijgen voor een rechtbank Staat dit niet haaks op het geloof dat u beleid?
Voor een rechtbank, waar je nota bene de waarheid hoort te spreken liegen en bedriegen
is uw manier van geloofsbeleiding?
Ik denk, A.M. Wubs-vehage dat u hier de bijbel er nog maar eens op na moet slaan…
Doodziek wordt ik van mensen zoals u die met de bijbel in de hand een moeder veroordeelt…
Die leugens en zelfs keiharde bewijzen vergoelijkt, maar goed wat kun je anders verwachten…
Voor een instelling dat pretendeert vanuit zijn geloofsovertuiging te handelen mag je toch de waarheid verwachten…
Maar kennelijk is de Waarheid van het SGJ de juiste en is het binnen de gelederen van uw kerkgenootschap schering en inslag om te liegen en te bedriegen en zelf te frauderen!
er is geen enkele instelling van de Nederlandse jeugdhulp verlening die meer seksueel misbruik, geestelijke mishandelingen onder zijn riem heeft zitten dan het SGJ..
Of is het binnen uw kerkgenootschap heel normaal dat men kinderen seksueel en geestelijk misbruikt?
Waar de ene leugen nog niet droog op papier staat of de andere wordt al weer neer gezet…
Mevr. of Mijnheer Wubs-Verhage! in mijn ogen bent u een onmens… en ziek individu dat geilt op de ellende van een ander en dat met de bijbel in de hand…
Wat mij betreft mogen ze het SGJ en een ieder die deze misstanden binnen de SGJ tolereert rechtstreeks naar de hel verwijzen…

 

(pag 3 )

——————————————————————————————————————Door Sven Snijer, journalist op zaterdag, 07-01-12 07:12

Voor meer artikelen over de misstanden van Jeugdzorg; http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com.
O.a. Doofpot sexueel misbruik meisje 6 in school Slotervaart.

——————————————————————————————————————–Door Rutger Jan en Wytske op zaterdag, 07-01-12 01:22

Jullie weten niet wat jullie hiermee de kinderen aandoen. Aan hen moet recht gedaan worden. Schaam je diep!

——————————————————————————————————————–Door AM.Wubs-Verhage. op vrijdag, 06-01-12 22:05

Waarom,waarom doe je dit over de ruggen van je kinderen Margreet en waarom zet je de kerk waar jezelf lid van bent geweest in het kwade daglicht? Jij hebt toch bewust gekozen voor een andere kerk? Wees eerlijk wij kennen elkaar heel goed en ook wij weten dat er dingen zijn gebeurd in de tijd dat jullie nog in ijmuiden woonde wat niet door de beugel kon. wij hopen dat je tot inkeer mag komen en het niet nog erger gaat maken dan tot nu toe al is gebeurd.

——————————————————————————————————————– 

Leave a Reply