Advocaat Jan van Ruth meldt werkzaamheden te stoppen

In zijn Blog-item van 3 november 2012 meldt Jan van Ruth, jeugd- en familierecht-advocaat, zijn werkzaamheden te gaan beeindigen.

Jan van Ruth is door de redactie van deze site aan diverse personen als advocaat geadviseerd voor werkzaamheden in geschillen met BJZ en dergelijke.

Helaas bereikten ons de laaste tijd negatieve berichten. De Orde van advocaten heeft diverse zaken bekeken en er zijn een aantal mensen die nog overwegen te gaan protesteren via de Deken. Zie bijvoorbeeld de mededelingen van de Orde over tuchtrechtelijke zaken.

Het lijkt erop dat mr Van Ruth met succes stuk is gemangeld door het systeem en dat hij om meerdere redenen en oorzaken ook zijn clienten niet meer heeft kunnen bieden wat noodzakelijk moet worden geacht. Het vak van advocaat is zwaar en het is niet voldoende om aan de goede kant te staan en voor de goede kant te pleiten.

Mr Van Ruth sprak in ieder geval aan zijn clienten onverbloemd zijn mening uit dat hij kritisch was op het systeem van rechtspleging rond kinderen.

De redactie wenst mr Van Ruth sterkte en hoopt dat hij een effectieve manier weet te vinden om zijn “rekeningen” nog te vereffenen. Liever hadden wij gezien dat mr Van Ruth zich als een effectieve, goede advocaat beschikbaar was.

Goede advocaten … blijken zeer schaars.

Onderstaand een integrale weergave van zijn Blog-item.

Recht komt uit de loop van een geweer.
Het waren de woorden van mijn oudere broer toen ik, lang geleden, als rechtenstudent in een discussie met hem geraakte over het recht.
Natuurlijk zag hij het helemaal fout.
Ja, in bananenrepublieken en totalitaire staten, daar wel, maar toch niet hier?

Nu na vele jaren en ruim twintig jaar ervaring als advocaat moet ik mijn broer achteraf gelijk geven.
Recht komt inderdaad uit de loop van een geweer.

Waarbij het geweer staat voor gevestigde macht, gevestigde orde, gevestigde belangen.

De geschiedenis van de mensheid laat zien dat  er met regelmaat gewapende opstanden zijn tegen het gevestigde regime.
Lukt de opstand, dan wijst naderhand de loop van het geweer gewoon de andere kant uit.
Een nieuwe gevestigde orde volgt de oude op.
Mislukt de opstand, dan wordt de gevestigde orde versterkt in haar positie.
Er verandert in feite helemaal niets aan het principe dat recht uit de loop van een geweer blijft komen.

En zij die het recht, de rechtsstaat, dienen te bewaken maken deel uit van de gevestigde orde.

Er zijn landen waar de rechters gekozen worden door het volk.
Ik heb dat altijd als een heel erg fout systeem gezien.
De meest populaire, of populistische?, kandidaat wordt rechter.
Geschiktheid voor de functie lijkt van ondergeschikt belang.
De rechter is daarmee een politiek figuur geworden met alle gevolgen van dien.
Nu zie ik de voordelen van dat systeem wel in.
Het zou een mogelijkheid kunnen zijn voor hen die  niet tot de gevestigde orde behoren op die manier de gevestigde orde te veranderen.
Jammer genoeg werkt het systeem niet om twee redenen.
Allereerst kun je eigenlijk geen kandidaat zijn zonder reeds tot de gevestigde orde te behoren.
En verder wordt je door het feit dat je gekozen wordt zelf de gevestigde orde enz.

Na 22 jaar als advocaat heb ik besloten ermee op te houden.
Ik hang mijn toga aan de wilgen.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat het recht slechts tot doel heeft de bevestiging van de gevestigde orde in de positie van hen die aan de goede kant van de loop van het geweer staan, aan de achterkant dus
En als advocaat houdt je rechtssysteem mede in stand  en maakt je dus medeschuldig.
En daar werk ik niet langer aan mee.

Wel wil ik op dit blog proberen duidelijk te maken op grond van welke ervaringen ik mijn broer achteraf gelijk moet geven.

Ik zal de komende tijd dan ook de frustratie die ik opgelopen heb in de voorbije jaren hier een uitlaatklep verschaffen.

Ik heb nog wat rekeningen te vereffenen….

(Aldus advocaat Jan van Ruth zelf)

 

 

One thought on “Advocaat Jan van Ruth meldt werkzaamheden te stoppen

 1. Het moge de redactie misschien verheugen dat in een van de laatste zaken die ik als advocaat gedaan heb, ik de kinderrechter in Breda heb verzocht zich te doen vervangen omdat ik er maar niet in geslaagd was mijn client ervan te overtuigen dat er geen vooringenomenheid was bij de de kinderrechter, die bleek de beschikking strekkende tot machtiging gesloten plaatsing van het kind van client reeds voor de zitting nagenoeg compleet, dat wil zeggen met de motivering erin, reeds in het dossier te hebben.
  Per abuis was deze beschikking reeds voor de zitting met de rest van de stukken naar ons kantoor gestuurd.
  De kinderrechter verzette zich slechts even, en voor de vorm, tegen het verzoek maar liet zich toen toch vervangen.
  Zonder het woord wraking in de mond genomen te hebben had ik dus de kinderrechter met succes gewraakt.
  Niet dat het iets uitgemaakt heeft, want de vervangende kinderrechter had hetzelfde stuk natuurlijk ook in het dossier zitten.

  Het algemeen concept wraking had ik overigens wel van een van de redactiemedewerkers van deze site, die er zelf uitstekend mee bekend is, meegekregen.

Leave a Reply