Voor Jeroen, Julian en Ruben (Gedicht van lezeres Petra Schenkeveld-Evers)

Lezeres Petra Schenkeveld-Evers

Streep hun naam niet door
Al zijn zij tot stof vergaan
Streep hun naam niet door
Alsof ze nooit hebben bestaan
Want ik wil weer verder leven
Maar ik weet niet hoe dat moet
‘k Hoor bij hen die achterblijven
Overleven dat vergt veel moed
Streep daarom hun naam niet door
Noem hen en laat me weten
Dat ook jij niet zult vergeten
Zo alleen kan ik verder gaan.
 
Voor altijd samen rust in vrede Jeroen, Julian en Ruben.

Namen worden alleen vermeld na persoonlijke aanwijzing van auteur – default is anoniem. Ook laten verschijnen op Facebook. Contact met de auteurs is via de redactie mogelijk. Via justitieslachtoffers@gmail.com

Dit zal mogelijk ook als Topic op Forum verschijnen.
Er is grote behoefte aan gedachtenuitwisseling over de zaak.

De gedachte nu is een vrij discussieforum op deze site met duidelijke forum-regels en moderatie. Iedereen die al verzoeken over de mail heeft gedaan, zal daarop ook zeker antwoord krijgen. Dit “project” is natuurlijk nooit zo groot bedoeld geweest. De site heeft natuurlijk een veel bredere missie. De zaak van Jeroen is voor ons echter meteen zo groot geworden dat de redactie alle andere werkzaamheden in feite heeft laten vallen. Jeroen heeft een medium gezocht bij leven en dat niet gevonden. Misschien dat wij dat nu voor een klein deel mogen blijven. Opdat Jeroen nooit vergeten zal worden. Niet als een held … maar als een vader. Voor Ruben en Julian was hun vader zeker wel een held. Een held waar ze niet van wilden worden gescheiden. Twee helden en een vader die elkaar ook in de dood vasthouden. Twee helden en een vader die wij bij leven nu vasthouden.

Voor Ruben en Julian was hun pappa een held.
Mogen alle pappa’s gewoon weer helden worden?
Mag Jeroen ooit weer gewoon een held worden?

Wie stopt het afnemen van onze helden?
Wie stopt het afnemen van onze pappa’s?

Pappa’s zullen de eersten zijn die weten dat ze geen helden zijn, maar
Gewoon pappa’s

Radeloze vader

Leave a Reply