Georganiseerde Kindermishandeling. Oud Nieuws: wordt gepleegd door Jeugdzorg zelf.

Mijn zoon hoort niet thuis bij jeugddelinquenten

WESTBROEK – L. Benvenuti

08/02/14

Arnold Heertje schrijft dat de bureaucratie van kinderen producten heeft gemaakt, wat uitmondt in georganiseerde kindermishandeling (O&D, 7 februari). Dat is helaas oud nieuws. Komend schooljaar wordt de Wet passend onderwijs ingevoerd. Deze wet regelt dat ieder leerplichtig kind in Nederland is verzekerd van een plaats op school. Was er niet al een Leerplichtwet? De Leerplichtwet regelt de plichten van ouders, niet het recht op onderwijs van kinderen. Hierdoor is de regering in verlegenheid gebracht; daar moest een oplossing voor komen.

Mijn zoon heeft een zeer ernstige vorm van dyslexie. Hij heeft op school extra ondersteuning nodig, waar scholen geen geld voor krijgen. Daarom kon of wilde geen school hem aannemen. Vanuit mijn buitenlandse achtergrond begreep ik niet dat de staat zo’n situatie accepteert. Ik vroeg hulp aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Na twee jaar zoeken ging het ministerie tot mijn schrik aansturen op opname van mijn zoon in een niet-vrijwillige voorziening ‘voor jongeren die moeten leren omgaan met regels’. Een voorziening voor jeugddelinquenten. Dat mijn zoon daar niet thuishoorde en er niet beter van zou worden was blijkbaar niet relevant. Want er was een plek. Geen fatsoenlijke plek, maar wel een plek.

Wat is passend onderwijs? Het systeem wordt beschermd tegen de kinderen die er niet in passen. Inderdaad, een georganiseerde vorm van kindermishandeling.

Naschrift redactie: Deze reactie verscheen ook in de afdeling Opinie en Debat van de Volkskrant van 8 februari 2014. Het genoemde artikel van Heertje verscheen ook al eerder op deze site. Door gebruik van de zoekfunctie op deze site kunt u het terugzoeken.

 

 

One thought on “Georganiseerde Kindermishandeling. Oud Nieuws: wordt gepleegd door Jeugdzorg zelf.

Leave a Reply