Voor Ouders Door Ouders, wie zijn we ?

– Redactie Rotterdam (en omstreken) –

Voor ouders door ouders wil ouders, grootouders en kinderen die te maken hebben met jeugdzorg, ondersteunen. Ook ouders die te maken hebben met WSG of andere instanties kunnen bij ons terecht.

We bieden een luisterend oor, lotgenotencontact, themabijeenkomsten en hulp bij het begrijpbaar maken van rapportages, indicatie-besluiten en rechterlijke uitspraken. We kunnen meegaan naar gesprekken met de gezinsvoogd, de jeugdzorg- of de voogdij-instelling. We willen er ook zijn om te helpen bij opvoedingsvragen en vragen rond omgang.

Het is ons doel om ouders en instanties dichter bij elkaar brengen.

Kan u hierbij helpen? Wij zijn steeds op zoek naar naar “maatjes” om ouders samen met ons te ondersteunen. De kinderen willen we graag voorop stellen.

Leave a Reply