Journalist door Politie Elst (Gld) Zonder Grond Aangehouden met Geweld

– Arnhem, rechtbankverslaggever –

Een vals verklarende (dus corrupte), politieman blijkt van een “lastige” journalist te hebben willen afkomen. Toen de journalist hem om zijn dienstnummer of naam vroeg, wilde de agent dat niet geven. De agent vorderde op de openbare weg aan de reeds weggelopen journalist om weg te gaan, maar sprong toen letterlijk op zijn rug en zette een nekklem bij de journalist. Extra onverantwoord want de journalist al ten gevolge van 2 hernia’s forse rugproblemen. Toch ging hij meteen op vordering op de grond liggen. Diverse omstanders waren aanwezig en er werden foto’s en film gemaakt.
De journalist was ter plaatse puur voor een prive-aangelegenheid, dus niet vooral in hoedanigheid van journalist. Hij was vriend en uitgever van de overledene. De journalist was aangewezen om na overlijden van zijn vriend o.a. de uitvaart te regelen.

De politie deed klakkeloos wat de huisbazin vroeg. Meer dan tien jaar woonde de nestor van de Nederlandse Vaderbeweging alleen in een woning op hetzelfde erf als zijn huisbazin. Sinds ongeveer 1980 had hij niets meer vernomen van zijn beide dochters. Een vader die Dwaze Vader als geuzentitel wilde dragen, maar nooit enig geweld had gebruikt. Hij verdiende zijn brood met zijn pen als vertaler en auteur. De politie zette de opdrachtgever voor de uitvaart uit de woning van de overledene en belette het ook andere nabestaanden om bij de overledene te komen. Zonder enig opgaaf van reden. De wet op de lijkbezorging schrijft echter voor dat nabestaanden in een gehuurde woning gewoon het recht hebben om aanwezig te zijn om in de laatste wil voor de overledene te voorzien en zijn uitvaart ter hand te nemen. Politie-onderzoek later bevestigde ook dat de journalist opdrachtgever was voor de uitvaart.

Belangrijk is dat de politie verzet van de journalist (bij zijn aanhouding) verzonnen heeft. Sterker nog: er werd verzonnen dat een agent bij de aanhouding letsel had opgelopen. Rusland en Turkije kunnen ondertussen Nederland confronteren met eigen intimidatie van burgers en journalisten en corrupte politiemensen. Kort geleden was nog aan de orde dat het OM van een journalist alle telefoongegevens had opgevraagd om te kijken of hij contact had gehad met iemand die verdacht werd van een strafbaar feit (Anne Boer, uitgeverij Wegener). Vorige week kwam een andere integriteitskwestie bij de politie in de publiciteit. Even voor alle duidelijkheid: corruptie hoeft helemaal niets te maken te hebben met er (ook) geld voor ontvangen.

Na een extreem lange periode van in hechtenis (voor vooronderzoek) kon de journalist na 3 dagen huiswaarts. De toevoeging “aanhouding waarbij letsel ontstond bij een agent” lijkt puur te zijn gedaan om de journalist langer vast te houden en om hem het regelen van de uitvaart nog veel moeilijker te maken.

Stellen we ons einde van het leven zo voor? Dat terwijl je beide kinderen van het doodsbed van jou als hun zieke Dwaze Vader weten? Dat terwijl deze dochters vanaf 1980 door PAS (kind-ouder-vervreemdingssyndroom) niets meer aan jou als hun vader hebben laten horen? Wat als ook aan het einde van je leven iedereen je blijkt te verraden, omdat dat in het dagelijks werk nu eenmaal makkelijker werkt of meer oplevert?
De journalist heeft ondertussen aangifte gedaan bij het OM in Arnhem. We zijn als redactie heel benieuwd hoe het hof met deze artikel-12-achtige situatie wenst om te gaan. Zal het hof het OM en de politie weer automatisch in (collegiale) bescherming nemen?

We blijven deze zaak op de voet volgen. Als gewone burgers kunt u gewoon bij de zitting aanwezig zijn in het gerechtshof Arnhem om 16u.10. Neemt u (zoals altijd) voor de zekerheid rijbewijs of paspoort mee.

Leave a Reply