Vandaag 10 december 2015 Uitspraak tegen Intimiderende en Bedriegende Rechter om 14u.00. Tijdens procedure tegen rechter gaat administratieve chaos gewoon door.

– rechtbankverslaggever Arnhem – ( art. 3135 )

Rechter mr. Rijkers die zich vrijdag 2 weken geleden voor een rechtbank moest verantwoorden voor zijn partijdigheid tijdens een strafproces bij het hof Arnhem(-Leeuwarden) krijgt vandaag 10 december 2015 om 14u.00 te horen hoe de wrakingskamer tegen zijn aangetoonde partijdigheid aankijkt.

De rechtbank (wrakingskamer) kreeg het verzoek om ook de directeur Bedrijfsvoering en de presidenten van de rechtbank en het hof als deskundigen op te roepen.

De verdediging van een journalist deed het verzoek aan de rechter om al preliminair verweer te mogen voeren. Een dergelijk verweer moet nadrukkelijk gevoerd worden nog voor het moment dat een officier van justitie (of advocaat-generaal) de tenlastelegging voordraagt.

In het verweer wilde de verdediging naar voren brengen dat het OM het strafdossier zoek had gemaakt en dat de officier van justitie (advocaat-generaal) de stukken niet bestudeerd kan hebben en geen enkele activiteit in de zaak ondernomen had.

Ook de wrakingskamer maakte missers in haar functioneren. Zo was men vergeten om het proces verbaal van zitting van de gewraakte rechter aan de verdachte of zijn verdediging beschikbaar te stellen.

Tijdens de zitting werd de journalist geconfronteerd met een ingebracht standpunt van  het OM aangaande de aangetoonde partijdigheid van rechter Rijkers. Ook dat document was niet aan de verzoeker of zijn verdediging beschikbaar gesteld. De wrakingskamer deelde het schriftelijk standpunt van advocaat-generaal mevrouw mr Wijbrandts aan de verzoeker modeling ter zitting mede.

Een dag na de zitting ontving de journalist pas de brief met het standpunt van mevrouw mr Wijbrandts. Wederom dus administratieve chaos. De wrakingskamer had het document wel op tijd voor zitting ontvangen. De “verdachte” journalist niet.

Nog 2 opvallende zaken. Tijdens zitting gaf de voorzitter ten onrechte aan dat de rechtbank niet in staat om de samenstelling van het strafdossier op volledigheid te onderzoeken. Normaal gesproken zitten in het strafdossier ten minste alle stukken die het OM voor eerste aanleg heeft overlegd aan de rechter. In dit geval ontbraken deze stukken plotseling. Logisch dus dat de verdediging dit nog voor aanvang van de inhoudelijke zitting, preliminair, aan de orde moest kunnen stellen.

Rechter Rijkers (raadsheer) gaf een uiteenzetting wat hij dacht dat onder preliminair verstaan diende te worden. Ook in het schriftelijke verweer voor de rechtbank bracht mr Rijkers duidelijk naar voren dat hij had begrepen dat er om preliminair verweer gevraagd was door de verdediging. Het blijft een raadsel waarom hij dan toch de advocaat-generaal (OM) vroeg om de tenlastelegging te gaan voordragen. Een partijdiger behandeling van een verdachte en zijn verdediging is nauwelijks denkbaar.

Daarnaast deed mr Rijkers zich voor voor een andere rechter. De verdediging had nog kort voor de zitting bevestigt gekregen dat mr Abbink de zaak zou doen. Mr Rijkers gaf met grote tegenzin uiteindelijk zijn werkelijke naam, maar weigerde gelegenheid te bieden om de andere magistraten hun naam te laten mededelen. Het informeren en onderzoeken naar mogelijke partijdigheid bij magistraten is ook een nadrukkelijk preliminair onderdeel.

Ook nu kon vanuit nadere wetenschap over betrekkingen en vorige betrekkingen van de voorzittend rechter iets bijzonders worden vastgesteld. Dat werd echter pas duidelijk lang na de wraking toen het (neven-)functie-register van Justitie geraadpleegd kon worden.

De heer mr Rijkers blijkt namelijk voormalig collega-advocaat-generaal van mr Wijbrandts bij het OM. Dat terwijl de zittende magistraten hun uiterste best doen om geen collegiale belangen met mensen van het OM te delen. Dergelijke belangen zouden vermoedens van partijdigheid kunnen oproepen. In dat licht is het zeer opvallend dat mr Wijbrandts de moeite heeft genomen om het voor haar oud-collega binnen het OM op te nemen.

Liever had de verzoekende journalist gezien dat mr Wijbrandts tenminste minimale inspanningen had verricht in het onderzoek ten behoeve van de “verdachte journalist”. Het enige dat zij gedaan heeft is zelfs al voortgebrachte bewijsstukken van metname de politie te laten verdwijnen. Zelfs de tenlastelegging blijkt zij niet te hebben gelezen. In de tenlastelegging zitten zulke elementaire fouten dat niet mag worden aangenomen dat een ervaren jurist met veel aanzien dat niet had kunnen opmerken.

In dit geval lijkt de rechter het slechte werk van het OM op te hebben willen vangen door de zaak snel met veel intimidatie er door te jagen. De rechter deed alsof het volstrekt vanzelfsprekend was dat hij niet de gelegenheid gaf om preliminair te laten verweren.

 

 

One thought on “Vandaag 10 december 2015 Uitspraak tegen Intimiderende en Bedriegende Rechter om 14u.00. Tijdens procedure tegen rechter gaat administratieve chaos gewoon door.

  1. Pingback: Index Pagina Onrechtmatige Aanhouding en Mishandeling van Journalist in Oosterhout (Gld) op 10 September 2014 na Euthanasie-Moord | *********** Slachtoffers Justitie *********** (Zie de sitegebruiksvoorwaarden) (wachtwoord = auteursrecht)

Leave a Reply