Zie hoe mr. Lam veel Geld verdiend over de Hoofden van Onze Kinderen. Kindermishandeling met Jeugdzorg is Big Business.

– AMSTERDAM- verslaggever, Radeloze Vader

Om u een inkijkje te geven in de relaties met jeugdzorg van de advocaat die professor Heertje morgen tegenover zich treft. Dat deze advocaat zich goed heeft ingeleefd in de wereld van de jeugdzorg mag duidelijk zijn. Of zij werkelijk “in het belang van het kind” opereert, durf ik niet te stellen. Het kortgeding dient morgen 1 mei 2014 bij de rechtbank Amsterdam. Aanvang 10.00.

Het onderstaande staat openbaar op de website van het advocatenkantoor waar mevrouw mr Lam werkt.

=====================================
mr. Esther Lam

Esther Lam heeft na haar studie eerst een aantal jaar als secretaris bij de rechtbank Haarlem en de familiesector van het gerechtshof Amsterdam gewerkt en heeft binnen het hof de overstap gemaakt naar een leidinggevende functie. Van 2006 tot 2010 heeft zij op de juridische afdeling van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland gewerkt en in februari 2010 de overstap gemaakt naar de advocatuur. Als advocaat is zij gespecialiseerd in het familie- en jeugdrecht.

Esther geeft cursussen en trainingen aan advocaten, kinderrechters, studenten en (beleids)medewerkers in de jeugdzorg (Bureau’s Jeugdzorg, gemeenten, GGD, Jeugd-GGZ e.d.) over het jeugdrecht, de Wet op de jeugdzorg/wetsvoorstel Jeugdwet, privacyvraagstukken, de gesloten jeugdzorg en over wet- en regelgeving in het sociale domein. Daarnaast heeft zij samen met mw. mr. J. Huitema een ouderschapswijzer ontwikkeld waarin op eenvoudige wijze en door middel van tekeningen wordt uitgelegd wie volgens de wet de ouders van het kind, wie het gezag uitoefent en welke rechten en plichten daarbij horen. De ouderschapswijzer is bedoeld als praktische ondersteuning in de dagelijkse praktijk van de professional in de jeugdzorg. Voor bestellingen of vragen hierover kunt u haar een mail sturen.

Doordat Esther bij de rechtspraak en de praktijk van de jeugdzorg heeft gewerkt en nu advocaat is, heeft zij vanuit diverse invalshoeken gezien hoe ingewikkeld het familie en jeugdrecht kan zijn. In artikel 3 IVRK is bepaald dat het belang van het kind de eerste overweging moet zijn. Maar wat is nu eigenlijk het belang van het kind? Daarover verschillen ouders onderling of ouders en instellingen als Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming wel eens van mening. En toch zal er een beslissing genomen moeten worden over waar het kind woont, hoe de verdeling tussen de zorgtaken van de ouders is en of het kind dat ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd wel of niet thuis kan blijven wonen als ouders niet in staat lijken te zijn het kind een veilige en stabiele opvoedsituatie te bieden. Esther richt zich voornamelijk op het verlenen van juridische bijstand aan professionals en jeugdzorgorganisaties en wil op die manier een steentje bijdragen aan een goede kwaliteit van de jeugdzorg.

Zie verder onder het kopje ‘Publicaties’ voor haar publicaties.
Telefoon: (085) 88 80 889
Fax: (085) 88 80 884
E-mail:

lam@keizerhof.nl

=====================================
Bron:  http://www.keizerhof.com/advocaten.html#esther

One thought on “Zie hoe mr. Lam veel Geld verdiend over de Hoofden van Onze Kinderen. Kindermishandeling met Jeugdzorg is Big Business.

  1. Pingback: Wraking van rechtbank Amsterdam door professor Heertje met succes | *********** Slachtoffers Justitie *********** (Zie de sitegebruiksvoorwaarden) (wachtwoord = auteursrecht)

Leave a Reply