Professor Heertje wraakt Jeugdzorg-doofpot-rechter. Rechter probeert alles achter gesloten deuren te houden. Beerput van Jeugdzorg-Rechter-kongsi gaat nu wellicht eindelijk open.

Heertje wraakt rechter in kortgeding van jeugdzorg tegen hem

AMSTERDAM -Het kort geding van Bureau Jeugdzorg Amsterdam tegen publicist professor Arnold Heertje is vandaag niet verder voortgezet. De advocaat van Heertje wil een nieuwe rechter, omdat de rechter had besloten de zaak achter gesloten deuren te voeren zonder Heertje te polsen.

In het kort geding wil Bureau Jeugdzorg eisen dat Heertje in zijn columns zwijgt over de identiteit van twee gezinsmanagers (gezinsvoogden).  Een woordvoerster van Bureau Jeugdzorg verwacht dat beide partijen elkaar volgende week opnieuw treffen.

Heertje: „Ik wil het kort geding graag in de openbaarheid voeren. Bureau Jeugdzorg wil procederen achter gesloten deuren. De rechter heeft het verzoek van Jeugdzorg ingewilligd zonder mij te raadplegen. Daar heb ik me vandaag tegen verzet, ik ben daarover immers niet gehoord.”

De raadsman van Heertje is in de eerste plaats strafpleiter en rechtsgeleerde. Advocaat mr Loonstein was hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

In het strafrecht zijn zittingen in principe openbaar. Bij veel civielrechtelijke zittingen wil in de eerste plaats de rechter zelf geen pottenkijkers. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat er op dergelijke zittingen veel onrechtmatigs gebeurt. Er wordt door mensen van bijvoorbeeld de jeugdzorg zeer veel valsheid in geschrifte en bedrog gepleegd. Dat zijn strafbare feiten die gepleegd bij andere rechters tot lang-jarige celstraffen kunnen leiden. Ondertussen kan zelfs bewezen worden dat de rechter zelf aanzet tot bedrog en valsheid in geschrifte. Eigenlijk voor de Tweede Kamer voldoende om een parlementaire enquete te gaan organiseren. Onze volksvertegenwoordigers lijken echter vaak geneigd om de rechtspleging met rust te laten, omdat zij geleerd hebben de Trias Politica te moeten respecteren. Nu er spijker harde bewijzen zijn dat jeugd- en familierechters weigeren om wetten uit te voeren zou de Tweede Kamer in deze uitzonderlijke situatie het verloop van individuele civiele zaken moeten gaan volgen. Er zal dan blijken dat rechters de Tweede Kamer gewoon schofferen. Rechters schofferen bovendien hun eigen collega’s. Er blijkt dat een groot aantal rechters zich boven de wet verheven voelen. Er blijkt minachting voor de wetgever en de democratische rechtsorde. Al te makkelijk ons afzetten tegen de corrupte rechters in Rusland, Turkije en bijvoorbeeld Egypte blijkt dus nogal hypocriet. Nederland heeft zelf ook een aantal zeer forse integriteitsproblemen in haar rechterlijke organisatie.

Bewijzen genoeg van integriteitsproblemen onder rechters, maar gek genoeg wil niemand die zien. Of durft niemand? Na de Tweede Wereldoorlog vond Bijzondere Rechtspleging voor de oorlogsjaren plaats. Alleen een discussie over het “op bestelling van de bezetter” functioneren van rechters konden belanghebbenden voorkomen. De discussie over de politie in bezettingstijd is eigenlijk pas in de laatste 10-jaar voorzichtig naar een hoger niveau getild. De gang van zaken rond de jeugdzorg wordt dus in historisch opzicht zeer terecht vergeleken met het functioneren van Duitsers, Nederlanders en Nederlandse organisaties in de bezettingstijd. Sociologen en psychologen zien exact vergelijkbare gedragingen bij betrokkenen.

Recent is de redactie nog geinformeerd door een psycholoog die zijn beklag deed. De psycholoog had voor een vader een verklaring opgesteld dat er niets met vader aan de hand was. Hij kon prima voor zijn beide kinderen blijven zorgen. Jeugdzorg keerde de conclusie van de psycholoog 180-graden om en stelde dat vader een psychologisch risico was. Heel “collegiaal” verstrekte de jeugdzorg een “samenvatting” van de korte rapportage van de psycholoog aan de rechter. Moet u zich voorstellen dat de originele rapportage van de psycholoog maar 2 A4-tjes besloeg. De rechter wilde alleen deze samenvatting lezen en niet het origineel. Daar is de rechter op zitting nog eens expliciet om gevraagd. De rechter volgde het “bewijs” van BJZ klakkeloos en beschikte zoals BJZ dat wenste. De rechter had geen boodschap aan de wil van de kinderen, of aan de wil van de vader en de familie van de kinderen.

Achter gesloten deuren weigert de rechter de zitting te laten notuleren. De rechter weigert altijd om een audio-opname te maken. Het procesverbaal laat een rechter pas uitwerken als er een bijzonder vervolg op een zitting moet komen in de vorm van een wraking of een hoger beroep. Dat procesverbaal is niet te vergelijken met notulen. De rechter laat daar alleen wat hoofdlijnen vermelden die de rechter zelf wenst. Een van de weinige vervolgingen van foute rechters had bijvoorbeeld te maken met bewijs van “aanpassing van het proces verbaal” op een manier die de rechter beter uitkwam. Helaas voor deze rechter ging het daar om een strafrecht-zitting en waren er bewijzen voor de vervalsing van het proces verbaal. Het hof Arnhem heeft daar voor deze rechter gevolgen aan verbonden. Normaal gesproken krijgt niemand te zien dat de rechter formeel het laatste woord heeft over wat er in het proces verbaal wordt opgenomen door de griffier.

Familie- en jeugdrechters zijn zelfs al zover afgezakt, dat ook zij stellen niet aan waarheidsvinding te hoeven doen. De redactie beschikt over bewijs van herhaling van deze uitspraak door de rechtbankpresident mr Vrieze, van de rechtbank Zutphen. Rechters voelen zich vrij om strafbare feiten in civiele zittingen volledig te laten lopen. Dat wordt meer en meer verklaarbaar omdat blijkt dat de rechter leugenachtige rapportages bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) bestelt en geleverd krijgt. De RvdK schakelt daar vaak weer de onderaannemer BJZ voor in. BJZ schroomt ook niet om tegen betaling weer “deskundigen” valse rapportages te laten opstellen. Valse rapportages voor veel geld. Er blijken zelfs diverse “deskundigen” bereid te zijn om fictieve (dus valse!) diagnoses bij kinderen en bij ouders te stellen. Ook hier zijn diverse instanties in Nederland in het bezit van diverse bewijzen tegen diverse deskundigen. In het GGZ-veld is het ook geen geheim dat dit 1 van de redenen is, dat er in de afgelopen jaren steeds meer autisme en ADHD diagnoses zijn gesteld.

Het is een standaard drukmiddel van de jeugdzorg om mentaal gezonde verzorgers een psychologisch onderzoek te laten ondergaan. Over onbeheersbare zorgkosten gesproken!

De wrakingskamer doet vrijdagmiddag uitspraak over het wrakingsverzoek.

One thought on “Professor Heertje wraakt Jeugdzorg-doofpot-rechter. Rechter probeert alles achter gesloten deuren te houden. Beerput van Jeugdzorg-Rechter-kongsi gaat nu wellicht eindelijk open.

  1. Pingback: Wraking van rechtbank Amsterdam door professor Heertje met succes | *********** Slachtoffers Justitie *********** (Zie de sitegebruiksvoorwaarden) (wachtwoord = auteursrecht)

Leave a Reply